Oslo-politikeren Henning Holstad (Frp) fengslet for grovt heleri, løslatt drøyt to uker seinere

FENGSLET FOR GROV SVINDEL:

FENGSLET FOR GROV HELERI: Frp-politikeren Henning Holstad ble fengslet i tingretten for fire uker, siktet for grovt heleri for sju millioner kroner, men løslatt to uker seinere. Saken ble anket til Høyesterett..

Carl I. Hagen: «Bør være relativt utelukket at Holstad kan komme tilbake til politikken nå..»

(Publisert fredag 13.februar 2015 kl. 19.31, sist oppdatert mandag 2.mars kl. 20.53)

Frp-politikeren Henning Holstad, som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon sammen med Imran Saber, også kjent som «Onkel Skrue», ble i februar varetekstfengslet i Oslo tingrett i fire uker, siktet for grovt heleri av sju millioner kroner. Drøyt to uker seinere, den 2.mars, besluttet lagmannsretten å løslate Holstad. Påtalemyndigheten anket denne beslutningen til høyesterett.

Henning Holstad er vararepresentant for Frp til Oslo bystyre og er også kjent som forretningsmann, og for å ha arrangert Alternativ jul for hjemløse og ensomme i Oslo i årevis.

Skjellig grunn

De er begge siktet for grovt heleri, men Saber ble løslatt dagen etter fengslingsmøtet i februar. Politiadvokat Asmund Riegels ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt begjærte  fire ukers varetekt for Holstad. Retten mente det er skjellig grunn til å mistenke ham for grovt heleri, slik politiet har siktet ham for, og at dermed Holstad kan holdes i varetekt i inntil fire uker. 

Som begrunnelse la tingrettsdommer Edvard Os vekt på bevisforspillelsesfare dersom siktede skulle blitt løslatt. Dette var i tråd med det politiet har ment.
– Retten legger også særlig vekt på at politiet er i den innledende fasen av etterforskningen, og at det derfor flere etterforskningsskritt, sa Os da han leste opp kjennelsen. Retten la også vekt på at Holstad har nektet å forklare seg for politiet. 

Etterforske videre

– Vi er tilfreds med at retten deler vår vurdering av skjellig grunn til mistanke og at det er grunnlag for å varetektsfengsle siktede. Det gir oss muligheten til å etterforske saken videre og det gjør at muligheten for bevisforspillelse svekkes, slik at vi kan sikre bevis videre, sa politiadvokaten til VG etter kjennelsen. 

Forsvarer Tom Glosimot sa til NRK at politikeren selv mener han ikke er skyldig i det han er siktet for. I retten i dag begjærte Glosimot løslatelse. Holstad har bedt om betenkningstid på om han skal anke eller ikke. 

Referatforbud

Saken gikk for åpne dører, men med referatforbud. Advokat Glosimot hadde bedt om lukkede dører, men fikk altså ikke rettens medhold. Henning Holstad har ikke latt seg avhøre av politiet etter han ble pågrepet. 

– Det er fordi han har hatt dårlig erfaring med påtalemyndigheten fra tidligere. Dessuten er det mye dokumentasjon, dette har han ikke tilgang til, derfor er det vanskelig å kommentere, sier Glosimot til NRK. 

Dommer Edvard Os fant at det er grunn til å mistenke ham for det politiet mener er grovt heleri av rundt 7 millioner kroner. 

Helt siden slutten av 1980-tallet har Henning Holstad vært blant Fremskrittspartiets mest fremtredende politikere i Oslo. Så sent som i 2008 var han både gruppeleder og komitéleder for Frp i bystyret. Holstad er for tiden vararepresentant for Frp til bystyret i Oslo. 

Taushetsplikt

Grunnen til at siktede ikke har villet forklare seg for politiet er at han hevder han har taushetsplikt fordi han har vært medhjelper til Imran Sabers advokat.
– At han ikke vil forklare seg er et forhold som vanskeliggjør etterforskningen. Vi hadde helst sett at han hadde forklart seg først, men det har han rett til ikke å gjøre. Så det må vi forholde oss til videre i etterforskningen, sier politiadvokat Riegels. 

Ifølge NTB holdt politikeren et følelsesladd innlegg om hvorfor han nekter å forklare seg i saken, og hvorfor han mente det ville være feil å fengsle ham.
– Jeg har ikke tenkt å bli med på politiets spill. Jeg har ingen mulighet til å gjøre noe med bevisene. Jeg kan ikke gjøre noe med det som ligger i Brønnøysund, sa politikeren i retten, ifølge forsvareren, skriver NTB. 

Trist, sier Carl I. Hagen

– Jeg synes dette først og fremst er veldig trist, sier Carl I. Hagen til VG.

– Henning Holstad har vært til tider sentral i partiet. Han har alltid vært omstridt og gjort mange rare ting, men vi er et parti som har ønsket å være åpne for utradisjonelle fargeklatter med sterke meninger.

– Jeg og Henning Holstad har ikke noe særlig kontakt nå. Jeg kan ikke huske å ha sett Henning på over et år, og tror ikke han har vært på et gruppemøte i bystyregruppen til Oslo Frp siden 2013, selv om han sitter som vararepresentant. Han er heller ikke renominert foran høstens kommunevalg, så alle har vel regnet med at han har trukket seg ut av politikken.

Ikke personlige venner

– Er du og Henning Holstad venner?

– Nei, vi er ikke personlige venner. Jeg har vært gjest i bryllupet hans i likhet med mange andre bystyrekolleger, og tidvis hatt tett kontakt med ham i partisammenheng, men vi har aldri vært nære venner eller hatt noen sosial omgang som ikke har vært jobbrelatert.

– Kan Holstad komme tilbake som politiker etter denne saken?

– Det er ikke jeg som styrer det, men det synes jeg vel bør være relativt utelukket. Samtidig er det jo viktig å alltid huske at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Både Holstad og Saber nekter straffskyld og det er viktig å la tingene gå sin gang nå. I utgangspunktet kan hvem som helst bli siktet uten å ha gjort noe galt.

– Det finnes et bilde av deg hvor du hilser også på gjengkriminelle Imran Saber i Henning Holstads bryllup. Kan du erindre å ha møtt Saber?

– Jeg kan aldri huske å ha møtt han, men jeg har jo møtt mange gjennom et langt liv som politiker. Derfor kan jeg selvsagt ikke avvise at det finnes et slikt bilde. Men når jeg har sett bilder av Saber i avisene de siste dagene har det virkelig ikke slått meg at jeg kan ha sett ham i levende live tidligere.

Carl I. Hagen er gruppeleder for Oslo Frp og uttaler seg i kraft av denne rollen, skriver VG.

Hvitvasket Nokas-penger?

Etter det VG har fått opplyst mener politiet at de to angivelig har hvitvasket kriminelle penger gjennom forretningsdriften til politikeren. Saber skal blant annet ha fått utbetalt lovlig lønn, og vært ansatt som blant annet konfliktløser. En av politiets  teorier er at pengene stammer fra Nokas-ranet.

– Det er helt ukjent for meg. Det har jeg ikke hørt noe om, sa Holstads forsvarer Tom Glosimot da VG fremla disse opplysningene for ham.

Per Danielsen bekreftet i går at han har brukt Holstad som medhjelper i saken mot Saber. Til VG sier Danielsen at han er overrasket over siktelsen mot politikeren.

Overrasket

– Jeg er overrasket over at søkelyset er rettet mot politikeren selv. Jeg har ikke sett spor i noe som helst i denne retning og det er overhodet ikke begrunnet fra politiets side, sier Danielsen som mener at han på grunn av politikerens bistand nå er i stand til å svekke politiets resonnement mot Imran Saber.

– Vår konklusjon på en kritisk gjennomgang er at det kun er hvite penger, og politikeren har i stor grad bidratt til denne konklusjonen. Politiets privatforbruksanalyse har store mangler. Vår egen har motsatt resultat, men denne vil først bli fremlagt i rettssaken, sier Per Danielsen.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1434.ganger

Legg inn en kommentar