Munch-bilder: Bispebrua

Foto: Inger Munch/Oslo Museum

Foto: Inger Munch/Oslo Museum

Ikke akkurat Bispelokket..!

Inger Munchs utforskning av miljøet langs Akerselva på tjue-tallet har brakt oss helt ned til elve-munningen, der Bispebrua såvidt vi forstår førte jernbanesporene over elvas nederste partier. I bakgrunnen ser vi den ruvende bygningen til NSBs godsekspedisjon, som holdt stand til langt opp i vår tid. Bispebrua er et ukjent fenomen for oss i dag, men vi finner det jo igjen i Bispelokket, som er en saga blott, mer eller mindre, nå som Bjørvika-utbyggingen skrider fram.

Inger Munch (malt av Edvard Munch, bildet t.v.), Edvard Munchs søster, var pianolærerinne på Nordstrand, men også fotograf, og hennes østkantbilder, 204 av dem, skal kunne underholde oss i måneder framover. Ja, alle er forresten ikke fra østkanten, men det fins i hvert fall rikelig med motiver fra arbeidsliv og hverdagsliv langs Akerselva og områdene rundt.
_bb/

Dette innlegget er allerede blitt lest.1915.ganger

1 comment for “Munch-bilder: Bispebrua

  1. Are Eriksen
    29 september 2015 at 21:25

    Jernbanesporene gikk ikke over Bispebrua, som var ei kjørebru (åpnet i 1887 og ombygd 1938-39). Jernbanebrua lå ca. 200 m lenger opp i elva enn Bispebrua. Både jernbanebrua, Bispebrua og Schweigaards bru (åpnet 1882 og ombygd 1955-57) forsvant da Akerselva ble lukket med en tvillingkulvert 1964-69.

Legg inn en kommentar