Dagens Filur: Alltid skyer over Bøler

HJERTESUKK: Vår mann på Bøler, Filur, har sendt oss dette dypt følte hjertesukket, i form av et talende svart/hvitt-bilde, med følgende korte, nødtørftige tekst: Alltid skyer over Bøler.. Er det ikke slik vi har det alle sammen, etter en sommer som har overbevist selv den staeste om at fremtiden er fuktig, om ikke så veeldig varm.. (Foto: Hans Georg Jürgens/Filur)

Dette innlegget er allerede blitt lest.3880.ganger

Legg inn en kommentar