Oppdatert 7.oktober 2017: Hans Normann Dahl, 80 år. Gratulerer!

BARCODE-GREIER: — Jeg har ikke mtt ett eneste menneske som vil ha de barcode-greiene, sier Hans Normann Dahl.. (Fotos: Bjørn Bratten)

BARCODE-GREIER: — Jeg har ikke møtt ett eneste menneske som vil ha de barcode-greiene, sier Hans Normann Dahl.. (Fotos: Bjørn Bratten)

– Krisa kan tvinge arkitektene tilbake til tegnebordene..

– Det ser ikke ut til at de har funnet melodien i Bjørvika, sa Hans Normann Dahl, kunstneren som tegnet EF-motstanden i Dagbladet i 1972, da han tiltrådte som tegner i Østkantliv i januar 2009:

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN intervjuer østkantfolk på Østkantliv

– Det som har skjedd med operataket er at folk endelig har fått et svaberg! Og når vi ser hvordan folk tar det til seg så viser hvert fotavtrykk på operataket hvordan utbyggerne har stjålet adgangen til vannet.

Det sier den nybakte østkantboeren Hans Normann Dahl, som etter et langt voksenliv i Asker nå har slått seg ned på Vålerenga, hvor et nytt atelier er under bygging.

De som husker noen år tilbake forbinder tegneren og grafikeren Dahl med EF-kampen i 1972 hvor Dahls tegninger var et viktig og tydelig innslag i striden. Men han har ikke lagt engasjementet på hylla.
Nå tegner han på Østkantliv, og det er Bjørvika og barcoden som får blodet hans til å bruse:

RØNNENE: — Jeg vet det ar fok som satte pris på at rønnene forsvant i Vika før krigen..

RØNNENE: — Jeg vet det var fok som satte pris på at rønnene forsvant i Vika da det ble bygd der før krigen..

Rønnene

– Jeg vet det var folk som satte pris på at rønnene forsvant i Vika da de bygde nytt der før krigen. Men jeg har ikke møtt ett eneste menneske som vil ha disse barcode-greiene. Så det ser ikke ut til at de har greid å finne melodien.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn din kommentar i kommentarfeltet nederst i denne saken..

– Og hvis det hadde ligget en befolkningstetthet på vestkanten i samme forhold til fjorden som Grønland og de andre områdene her på østkanten, så tviler jeg meget sterkt på at de hadde våget en sånn skjerming mot sjøen av vestkantbeliggenheten.
– Det er ubehagelig å se at vi får et slags silhuettangrep på et byområde som er gitt lavstatus i bystyret, sier Dahl.
– Jeg drømte jo ikke om at en SV’er fra St.Hanshaugen ville stemme med i dette koret, tilføyer han.

EF-Dignitærer

Det fins dem som mener at det var Hans Normann Dahls tegninger i Nei-avisa Dagbladet av fete EF-dignitærer med flosshatter som tippet EF-pila de siste prosentene mot nei i 1972. Ved EU-valget i 1994 var han forlengst ute av avisa, som i mellomtiden hadde skiftet standpunkt fra nei til ja.

Nå treffer vi ham på kunst-trykkeriet i Tromsøgata, der han fortsatt jobber med bildene sine.
– Det tok vel slutt i Dagbladet i -88, tror jeg. Det ble så mye Kleppe-pakker og sånt, det politiske livet gikk inn i en dvale. Og jeg ble mer og mer oppslukt av skolebøker og bildebøker for barn. Men jeg klarte å smugle inn litt politikk der óg.

KVINNE TIL HEST: Hans Normann Dahl hadde en stor karriere som avistegner, men det er maleriene hans som har hatt en vedvarende innflytelse i norsk kunstliv..

KVINNE TIL HEST: Hans Normann Dahl hadde en stor karriere som avistegner, men det er maleriene hans som har hatt en vedvarende innflytelse i norsk kunstliv..

Krisa

Dahl er like fast når det gjelder lokale politiske saker i dag som han var i EU-politikken den gang, ikke minst gjelder det en av våre hjertesaker her på bloggen, Bjørvika og barcoden, der han mener at det beste nå ville være en byggestopp som en konsekvens av den økonomiske krisen.
– Det ville vært ille for dem som rammes. Men det fins mange gode eksempler på at slike kriser har fått positive effekter for byutvikling. Et klassisk eksempel her i byen er den andre verdenskrig, som satte en stopper for en sinnssvak utbygging av Rodeløkka. Rodeløkka ble reddet av krigen.

Hjertesak

En av Dahls hjertesaker er ideen til gamle arkitekt Bastiansen, som mente at jernbanelinjene måtte legges under Akerselva, for å gi plass til en sentral lavhusbebyggelse slik som vi ser det i dag på f.eks. Rodeløkka og Vålerenga, dit Dahl altså nylig selv har flyttet.

– Når vi nå snakker om private og offentlige penger er det på høy tid at man bruker offentlige penger på å fjerne disse sporene som beslaglegger en hel bydel som kunne gitt alburom for en sentrumsutvikling som ikke ble stresset av høyhus.
– Oljeprisene kommer uvegerlig til å stige, da vil staten bli rikere enn de private. Da er tiden kommet for å legge jernbanen under jorda!

Byggestopp

– Men hva så med barcoden?
– Dersom det blir byggestopp i Bjørvika kan det tvinge arkitektene tilbake til tegnebordene for å planlegge en langsiktig tilværelse for Oslos befolkning – også for dem som bor på østkanten.. Aldri har det vært så mange gode tanker om byutvikling som nå, for folk har innsett at det er business som har stått for byutviklingen.

– I denne perioden fram til valget vil politikerne begynne å tenke på hvordan de skal håndtere den økonomiske krisen, kommunevalget får en mer dempet debatt, nominasjonsprosessene begynner, hvem skal velges inn i de neste kommunestyrene. Den pausen blir veldig spennende. Det kan komme nye representanter som ikke er bundet av den samme prestisjen.

_bb/

Dette innlegget er allerede blitt lest.22186.ganger

Legg inn en kommentar