Politimesteren: Oslo-ungdommen har aldri vært mer lovlydig..

SYNKENDE KRIMINALITET: Kriminaliteten blant unge sank med 11 prosent i fjor, trass i ransbølgen på høsten som ga en ransøkning i hovedstaden. Her fra et ran i Borggata på Tøyen i november.. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)

SYNKENDE KRIMINALITET: Kriminaliteten blant unge sank med 11 prosent i fjor, trass i ransbølgen på høsten som ga en ransøkning i hovedstaden på over 15 prosent. Her fra et ran i Borggata på Tøyen i november.. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)

Oslos ungdommer har aldri vært mer lovlydige. Dét skal de ha ros for, sier Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold. I 2013 ble 1099 mindreårige anmeldt. Det er en nedgang på drøyt 11 prosent sammenliknet med året før.

I løpet av fjoråret mottok Oslo-politiet til sammen 86 342 anmeldelser, en nedgang på 6,1 prosent sammenliknet med 2012. – Vi ser en nedgang for de aller fleste kriminalitetstyper i Oslo, spesielt når det gjelder vinningskriminalitet. Her er nedgangen over 13 prosent, sa politimester Sjøvold på en pressekonferanse i dag, ifølge NRK Østlandssendingen.

15 prosent ransøkning

Tallene viser også en fortsatt nedgang i registrert kriminalitet blant barn og unge i hovedstaden.
– Denne utviklingen er vi ekstra glad for. Oslos ungdommer har aldri vært mer lovlydige. Dét skal de ha ros for, sier politimester Sjøvold.
Samtidig økte antallet anmeldte ran i hovedstaden med over 15 prosent i fjor sammenlignet med året før. Oslo politidistrikt mottok 997 anmeldelser av ran i 2013. I 2012 var tallet 874.

– Men 2012 var et år med færre ran enn foregående år, så samlet sett endte fjoråret på tilsvarende nivå som i 2010 og 2011, sier politimester Sjøvold. Tallene viser at det i fjor ble anmeldt flest ran i løpet av høsten, i september, oktober og november. Men antallet anmeldelser avtok mot slutten av året.

Ransgruppa vinner

Politiets egne ransgruppe får mye av æren for at ranstallene er på vei nedover. Gruppa ble opprettet i april i fjor, altså over et halvt år før høstens ransbølge rammet hovedstaden.
– Det er viktig å bygge kompetanse. Gjennom ransgruppa har vi blitt mer bevisst på hvem som begår ran, og hvor og når ranene begås. Denne gruppa blir opprettholdt, sier Sjøvold, som imidlertid ikke vet hvorfor det var så mange ran i Oslo i høst.
– Vi har i samarbeid med Oslo kommune etablert et forskningsprosjekt hvor målet er å finne ut hva som var motivet for disse ranene. Da må vi rett og slett snakke med gjerningsmennene om hvorfor de ble ranere.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1114.ganger

Legg inn en kommentar