Snøen tok knekken på badestarten

Vinter i aprilSkiføret begynner nok å bli ganske skralt i de bynære områdene nå mot slutten av april. Men på den årvisse søndagsturen til fots til Fagervann i Maridalen i går sånn helt i sesongens bråstart var det likevel ganske tungt snøføre, som bildet viser. Vår ellers ganske frisksportaktige markareporter unnlot faktisk å gå de siste få kneikene opp mot toppen, der snøen lå opptil halvannen meter høy i de mest solsky nordøst-hellingene. I Kjølberggata blomstrer kirsebærblomstene, men det gjenstår ennå litt snøsmelting før badesesongen kan starte her oppe, meldes det fra vår utskremte reporter. (Foto: Bjørn Bratten)

Dette innlegget er allerede blitt lest.611.ganger

Legg inn en kommentar