Statsadvokaten henlegger saken mot trebarnsmora som ble skutt av politiet

MONTASJE: Aftenposten har laget en montasje basert på beretningen til et av øyevitnene. Ifølge dette vitnet sto den 39 år gamle kvinnen omtrent to meter fra politiets tjenestekvinne og to tjenestemenn. Den åtte år gamle gutten sto omtrent midt imellom, plassert på siden, oppå kantsteinene ved gangveien. (Foto/montasje: Ingar Storefjell, Aftenposten)

MONTASJE: Aftenposten laget en montasje basert på beretningen til et av øyevitnene. Ifølge dette vitnet sto den 39 år gamle kvinnen omtrent to meter fra politiets tjenestekvinne og to tjenestemenn. Den åtte år gamle gutten sto omtrent midt imellom, plassert på siden, oppå kantsteinene ved gangveien, ifølge vitnet. Seinere har politiet konkludert med at gutten ikke sto i skuddlinjen mellom kvinnenn og politiet.. (Foto/montasje: Ingar Storefjell, Aftenposten)

Statsadvokaten til Aftenposten: «Ikke snakk om noen bekvem løsning..»

(Publisert fredag 16.september 2016 kl. 12.00, sist oppdatert fredag kl. 17.27)

Oslo statsadvokatembeter har henlagt saken mot den somaliske trebarnsmora som ble skutt av politiet i Breigata i september i fjor. – Siktelsen er henlagt av hensyn til tvil om hennes tilregnelighet, sier kvinnens forsvarer, advokat Odd Ivar Grøn til Aftenposten..

Les også: «Politibetjenten handlet i tråd med den trening han var gitt..»
Les også: Datteren tør ikke la seg avhøre av politiet..

Først sa politiet at kvinnen (39) ble skutt for å avverge et drapsforsøk på en åtte år gammel gutt. Senere ble det opplyst at de skjøt henne fordi hun «agerte» mot politiet. En av politibetjentene som rykket ut etter at det var kommet meldinger om at en kvinne skulle ha hogd mot et barn med kniv, skjøt kvinnen i mageregionen i bakgården på Grønland.

Siktet for drapsforsøk

– Hun mener fortsatt at hun ikke har gjort noe galt. Likevel er hun glad for å kunne legge denne saken bak seg, sier Grøn. Kvinnen ble siktet for drapsforsøk på en åtte år gammel gutt og forsøk på vold mot offentlig tjenestemann. Etter opphold på sykehus ble kvinnen pågrepet og varetektsfengslet.

– Dette dreide seg om noe politiet har ment var et drapsforsøk på en åtte år gammel gutt. Burde det ikke uansett vært tatt ut tiltale i en så alvorlig sak?

«Ikke fare for gjentakelse»

– Siktelsen er blitt endret til forsøk på grov legemsbeskadigelse. Vi har vurdert tvungent psykisk helsevern, men det synes ikke å foreligge slik fare for gjentagelse som loven krever, sier statsadvokat Anne Christine Stoltz til Aftenposten.
– Siktelsen ble endret i sommer. I politiets innstilling som ble oversendt Oslo statsadvokatembeter i juni i år, var drapsforsøk fjernet og endret til forsøk på grov legemsbeskadigelse, sier statsadvokaten.

En vanskelig avgjørelse

– Mange vil kanskje påstå at henleggelsen er en bekvem løsning på en betent sak. Hva vil du si til dem som mener noe slikt?

– Det er overhode ikke snakk om noen bekvem løsning, dette har vært en vanskelig avgjørelse. Saken er blitt vurdert på lik linje med andre saker og der det er slik tvil om tilregnelighet skal vi ikke fremme saken, svarer Stoltz.

– Da står vi igjen med en svært alvorlig hendelse, der en kvinne har vært siktet for forsøk på grov legemsbeskadigelse på et barn, og der politiet har brukt sitt sterkeste maktmiddel, uten at det reageres på noen av delene?

– Jeg er kommet til at henleggelse grunnet tvil om tilregnelighet er riktig avgjørelse i denne saken, sier Stoltz.

Ikke bevist

Spesialenheten for politisaker gikk inn i saken for å etterforske forholdene rundt skuddet. Konklusjonen var at «intet straffbart forhold anses bevist..».
– Statsadvokatens henleggelse får ikke konsekvenser for Spesialenhetens avgjørelse. Kvinnen er uenig i henleggelsesgrunnen. Hun synes saken har vært en belastning, sier advokat Odd Ivar Grøn.

Dette innlegget er allerede blitt lest.520.ganger

Legg inn en kommentar