Skutt av politiet: Trebarnsmora (39) løslatt – retten tviler på gjentakelsesfaren

SOMALISK KVINNE SKUTT:  En stor folkemengde samlet seg bak sperringene etter skyteepisoden i Breigata på Grønland fredag. Mange vitner er svært skeptisk til at politiet valgte å skyte kvinnen, som ifølge vitner skal ha brukt kniven hun bar til å fjerne tyggegummi i  oppgangen der hun vasket, og at kniven aldri var i bnærheten av barnet hun skal ha forsøkt å knivstikke.. (Foto: Aftenposten/Marte Christensen)

SOMALISK KVINNE SKUTT: En stor folkemengde samlet seg bak sperringene etter skyteepisoden i Breigata på Grønland i september. Mange vitner var svært skeptiske til at politiet valgte å skyte kvinnen, som ifølge vitner skal ha brukt kniven hun bar til å fjerne tyggegummi i oppgangen der hun vasket, og at kniven aldri var i nærheten av barnet hun skal ha forsøkt å knivstikke.. (Foto: Aftenposten/Marte Christensen)

Uenighet i retten om hendelsesforløpet..

(Publisert tirsdag 24.november 2015 kl. 13.52)

Den 39 år gamle trebarnsmora som ble skutt av politiet i Breigata på Grønland i september, ble tirsdag løslatt av Borgarting Lagmannsrett, skriver Aftenposten. Kvinnen er siktet for drapsforsøk mot en åtte år gammel gutt og forsøk på vold mot tjenestemann.

Retten er enig med forsvareren i at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at det foreligger fare for at kvinnen skal begå nye straffbare handlinger, skriver avisa. Kvinnen har vært varetektsfengslet siden hun ble vekket fra kunstig koma på Ullevål sykehus i oktober.

Tvilsom gjentakelsesfare

Aktor mener det er stor gjentagelsesfare. I kjennelsen skriver Lagmannsretten blant annet at de er enig med tingretten i at det foreligger skjellig grunn til mistanke for en straffbar handling og at det etter lagmannsrettens syn også er tilstrekkelig sannsynliggjort at hun forholdt seg slik som beskrevet i siktelsen.

Les også: Ny politiversjon: Trebarnsmora ble skutt fordi hun «agerte» mot politiet..
Les også: Datteren (12) tør ikke la seg avhøre av politiet – mora vekket av kunstig koma

Dommerne er imidlertid enig med kvinnens forsvarer Odd Ivar Grøn i at det ikke er tilstrekkelig for å konstatere gjentakelsesfare at hun tidligere kan ha hatt psykotiske gjennombrudd eller kan ha vært innlagt på psykiatrisk avdeling tidligere. Lagmannsretten mener det er tvilsomt om det i dag kan sies å være kvalifisert fare for gjenntakelse av straffbare handlinger.

Stor usikkerhet

I kjennelsen kommer det fram at psykologen som har vurdert kvinnen skriver at det er stor usikkerhet knyttet til hendelsesforløpet. Lagmannsretten mener derimot at hendelsesforløpet er avklart, at det er skjellig grunn til mistanke for at hun har forsøkt å hugge barnet og også skal ha gått til angrep på politiet.

«Likevel er det etter lagmannsrettens oppfatning stor usikkerhet om hun i dag er så vidt ustabil at det er kvalifisert fare for gjentakelse av straffbare handlinger», står det i kjennelsen.

Tilfreds

Forsvareren, Odd Ivar Grøn, sier han er tilfreds med at hans klient nå løslates.

– Det har vært hovedfokuset vårt. Vi mener det ikke er noe grunnlag for å holde henne fengslet. Så registrerer vi at lagmannsretten fortsatt mener det er skjellig grunn til mistanke. Det er vi uenig i. Men for oss er det viktigste at lagmannsretten er enig med oss i at det ikke foreligger noen kvalifisert gjentakelsesfare.

Retten mener det er avklart at det er skjellig grunn til mistanke for at kvinnen har «forsøkt å hugge barnet» og at hun også «gikk til angrep på polittiet.»

– Hva vil skje videre med kvinnen nå, Grøn?

– Etterforskningen fortsetter som før. Vi har fått forespeilet at den skal pågå til midten av januar. Siktede samarbeider med politiet. Men for henne betyr det mye at hun får komme ut og møte venner og familie igjen.

Lars Reinholdt Østbye, politiadvokaten i Follo politidistrikt som etterforsker hendelsen, har foreløpig ikke anledning til å kommentere løslatelsen, men sier han vil komme med en kommentar i løpet av kort tid, skriver Aftenposten.

Dette innlegget er allerede blitt lest.750.ganger

Legg inn en kommentar