Østkantliv web-tv: Gratulerer Tøyen, protestene nyttet..!

(Video: Terese Bratten, Teerec Produksjon)

Legger ned Nordtvedt og Bjerke, men nevner ikke Tøyen..

(Publisert 15.oktober 2013 kl. 14.15, sist oppdatert torsdag 27.mars 2014 kl. 16.35:)

Kulturbyråd Hallstein Bjercke foreslår å legge ned bibliotekene på Nordtvedt og Bjerke, men nevner ikke biblioteket på Tøyen i sitt forslag til ny bibliotekplan for Oslo som ble presentert på en pressekonferanse på det tidligere nedlegginstruete biblioteket på Tøyen i dag.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Til gjengjeld foreslår han å bygge nytt bibliotek på Økern og omgjøre filialene på Rommen og Smestad fra folke- til skolebiblioteker. Det foreslås at to Oslo-biblioteker skal få utvidet åpningstid fra kl. 08 til kl. 22, men det er foreløpig ikke bestemt hvilke.

Nordtvedt Biblioteks Venner varsler umiddelbar kamp mot forslaget om nedleggelse.

Veldig positivt..

Samtidig vil det ventelig bli feiret blant de mange bibliotekvennene på Tøyen og resten av Gamle Oslo at det ser ut til at det populære biblioteket på Tøyen blir spart.
– Dette er veldig positivt. Men vi tør ikke helt å stole på det før det er behandlet av byrådet og vedtatt av bystyret, sier ansatte på biblioteket som Østkantliv har snakket med.

Så seint som i november i fjor ble det hevdet at det ikke var mulig å spare noen av de bibliotekene som kulturetaten hadde foreslått nedlagt i 2014-budsjettet.

Les også: «Ikke mulig å unngå biblioteks-nedleggelse..»

Det var tidlig i fjor høst det ble klart at kulturetaten hadde foreslått å legge ned bibliotekene på Tøyen, Bjerke, Nortvedt og Smestad i budsjettet for 2014. Oslos byråd hadde nettopp lovt et solid løft for Tøyen som takk for at bydelen gir etter for presset om å flytte Munch-museet til Bjørvika.
Byrådet bagatelliserte og avviste budsjett-forslaget og forvirringen var total. Det ble snakket om protestmarsjer og fakkeltog blant bibliotek-entusiastene på Tøyen. 

Slik var forhistorien:

Snaue fire måneder etter at SV sikret bystyreflertall for at Munch-museet flytter og gjenoppstår med knekk i Bjørvika, mot at Tøyen får et skikkelig løft til flere milliarder kroner, risikerer Tøyen å miste biblioteket, som anses for å være ett av de viktigste såkalte lavterskeltilbudene i bydelen, skrev vi her i Østkantliv.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn kommentaren din i kommentarfeltet nederst i denne saken..

Det var i slutten av mai at SV gjorde det klart at de sluttet seg til byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF med et endelig ja til Lambda som nytt Munch-museum i Bjørvika. Til gjengjeld ble Tøyen lovet et betydelig løft. I budsjettforslaget for 2014 foreslo imidlertid Kulturetaten nå, ifølge Aftenposten, å tappe Tøyen for enda en viktig kulturinstitusjon, het det i vår reportasje.

Avtalebrudd?

«Biblioteket på Tøyen Torg er aldri blitt nevnt konkret i forbindelse med Munch/Lambda-hestehandelen i mai, men ingen kan late som de ikke har fått med seg at intensjonen i denne avtalen var at Tøyen-området skulle få et solid løft, ikke bli bygd ytterligere ned..

I valgkampen har flere politiske partier understreket viktigheten av å styrke folkebibliotekene, og reaksjonene fra beboere, forfattere og politikere lot ikke vente på seg da det ble kjent at Kulturetaten foreslo å legge ned fire Deichman-filialer tidligere denne uka. 

Avblåser bibliotekdød

I går, fredag(oktober 2013 red.anm.), gikk byrådsleder Stian Berger Røsland ut med meldingen om at verken Tøyen, Nordtvet, Bjerke eller Smestad blir lagt ned, melder Dagsavisen.
Kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) kaller hele den foreslåtte Bibliotekdøden for en misforståelse. Byrådet har aldri foreslått å legge ned noen av bibliotekene. Hele denne saken munner ut i interne brev fra Kulturetaten der de antyder at konsekvensene av det pålagte rammekuttet, blir nedlagte filialer, sier han», ifølge vår reportasje, som fortsatte:

DUMT: Hudda Yusuf har gått på biblioteket på Tøyen siden hun gikk i sjette klasse. Nå har hun flyttet til Vålerenga og fått barn, men hun fortsetter å gå på biblioteket på Tøyen.Det er dumt å legge det ned, mener Yusuf..

DUMT: Hudda Yusuf(21) har gått på biblioteket på Tøyen siden hun gikk i sjette klasse. Nå har hun flyttet til Vålerenga og fått barn, men hun fortsetter å gå på biblioteket på Tøyen. Det er dumt å legge det ned, mener Yusuf..

Ville spare 12 millioner

«Etaten ville møte fremtidige budsjettkutt med å foreslå å legge ned bibliotekene på Tøyen, Smestad, Bjerke og Nordtvet for å spare 12,1 millioner kroner.
–  Jeg synes det er dumt. Biblioteket her er tilgjengelig for alle, sier Hudda Yusuf (21) til Aftenposten. Hun har flyttet til Vålerenga, men bodde tidligere på Tøyen og begynte å gå på biblioteket i 6. klasse. Her kunne hun låne ungdomsbøker og filmer. I tillegg var biblioteket et stille sted å gjøre lekser.
Yusuf har ingen tro på at Tøyen-beboere som i dag bruker nærbiblioteket kommer til å løpe ned det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, og får støtte fra barne- og ungdomsbibliotekaren på filialen. – Mange av ungene på Tøyen ville ikke ha kommet til å gå til Bjørvika. Dette er et sted som trenger et nærbibliotek, sier Anne-Karin Kristiansen.»

En skandale

Forfatter og leder i Tøyenkampanjen, Bjarte Breiteig, sa til Dagsavisen i høst at han ikke er fra seg av begeistring for fredningen.
– Nå framstår det som at vi får noe ved at biblioteket består, men sånn er det ikke. Det er en skandale at forslaget i det hele tatt ble nevnt, sier Breiteig. Han frykter en framtid med mindre bevilgning til bibliotkeket, og anser dét som vel så farlig som en direkte nedleggelse. Det vi trenger er et større og bedre bibliotektilbud på Tøyen, sa Bjarte Breiteig.
Tillitsvalgt og spesialbibliotekar Åse Marie Hveem mente Tøyen-beboerne står i fare for å miste et samlingssted og møteplass. Hun forteller om skolene og barnehagene som er innom, om den ukentlige språkkafeen og om de 300-500 som i løpet av en dag kommer for å bruke en PC, printe ut dokumenter, lese en avis eller låne en bok. 

Reagerer kraftig

SV reagerte kraftig på forslaget tidligere i uka om å legge ned filialene. Gruppeleder Marianne Borgen (SV), som frontet avtalen med byrådspartiene i mai, mente det bare skulle mangle at beboerne får beholde bibliotekene sine.
– Biblioteket på Tøyen var ikke en del av Tøyen-avtalen, men det ville vært en sterk motsetning til satsingen som er planlagt, og jeg er glad for at det nå er lagt helt dødt, sier hun, og peker på Tøyen-avtalens intensjoner om et løft for Tøyen og at det å legge ned biblioteket da vil være veldig uklokt. Hun påpeker at beboerne heller har ønsket å utvide biblioteket.

– Da vi stemte for et nytt hoved-Deichman var forutsetningen at vi likevel skulle opprettholde filialene ute i bydelene, sa Borgen.

Ikke avgjort

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) mente før byrådslederens twitter-melding fredag at det er for tidlig å si noe om budsjettkonsekvensene på bibliotekfronten. Byråden gjør et poeng av at det nå er flere måneder siden Kulturetaten la frem budsjettforslaget for 2014, hvor flere filialer er foreslått nedlagt.
Forslaget ble lagt frem i vår og bygger på tidligere bevilgninger i økonomiplanen. I mellomtiden har byrådet presentert sitt forslag til Oslo-budsjett for 2014, og snart kommer etaten med en ny vurdering av de budsjettmessige konsekvensene. Det er dette dokumentet man må forholde seg til, mente Bjercke.

I Kulturetatens budsjettforslag for 2014 blir det foreslått å «avvikle driften av Smestad, Bjerke, Nordtvet og Gamle Oslo filialer». Det står videre at dette vil utgjøre et beløp på 12,1 millioner kroner som blant annet skal gå til å dekke rammekutt for 2013-2016 og åpning av Nydalen filial. Etatens forslag ble laget i vår, flere måneder før byrådet kom med sitt forslag til 2014-budsjett, het det i Østkantlivs reportasje i fjor høst.

Dette innlegget er allerede blitt lest.108914.ganger

2 comments for “Østkantliv web-tv: Gratulerer Tøyen, protestene nyttet..!

  1. Aslak Leesland
    17 oktober 2013 at 01:08

    Det er helt uakseptabelt å legge ned et bydelsbibliotek i hovedstaden i verdens rikeste land. Hedda Yusuf treffer spikeren på hodet.

  2. red
    15 oktober 2013 at 14:43

    Si din mening her om byrådets forslag om å legge ned biblioteket på Tøyen Torg..!

Legg inn en kommentar