Mer enn 40.000 lesere har klikket 1.1 mill. ganger på Østkantliv..

BEGYNNELSEN: Østkantliv startet virksomheten, helt uten konkurranse fra andre medier, da Bjørvika-utbyggingen var i sin spede begynnelse. Her det store barcode-hølet i 2008.. (Foto: Bjørn Bratten)

BEGYNNELSEN: Østkantliv startet virksomheten, helt uten konkurranse fra andre medier, da Bjørvika-utbyggingen var i sin spede begynnelse. Her det store barcode-hølet i august 2008. Operaen skimtes i venstre bildekant. Skjelettet til KLP- bygget begynner å reise seg.. (Foto: Bjørn Bratten)

«Østkantliv er blitt et samtidsarkiv for østkanten»..

(Sist oppdatert søndag 10.mai kl. 10.32)

Mer enn 40.000 lesere, altså en leserskare på størrelse med en middelstor norsk by, eller det antall mennesker som bor i gangavstand fra Tøyen Torg, har klikket nesten én million ganger på de 1250 sakene på Østkantliv det siste året.

Bjorn-Tenerife675x900BJØRN BRATTENØstkantliv-redaktør, skriver om utviklingen av Østkantliv

En oversikt over antall visninger på Østkantliv rundt ettårsdagen for overgangen til nytt bloggsystem i mai 2013, viser at vi har hatt snaut én million visninger (982.531 for å være helt nøyaktig) det siste året.
Om vi tar med de 150.000 visningene som ble generert på den gamle bloggen som ble tatt i bruk 9.august 2008, blir det totale tallet på visninger altså 1.132.531 visninger siden starten.

Bare siden siste opptelling, ved avslutningen av 1.kvartal den 21.mars i år, har antall visninger økt med snaut hundreogti tusen visninger (109.202) fra tellingen i mars, som endte på rundt 800.000 (793.329 for å være helt nøyaktig).

Det betyr at det har vært rundt 2700 visninger i snitt pr. dag siden mai i fjor, eller snaut 19.000 visninger i uka.

Forbløffende

I denne tellingen, som omfatter rundt 200 saker, har vi bare telt med saker som har over ett tusen visninger.
I skrivende stund, 10.mai 2014, ligger det 1250 saker på Østkantliv.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn kommentaren din i kommentarfeltet nederst i denne artikkelen..

De rundt tusen sakene på bloggen som har vært vist mindre enn tusen ganger vil trolig representere ytterligere flere hundre tusen visninger.

WEB-TV-START: Østkantlivs debut på web-tv-fronten med reportasjen om den planlagte parkeringsplassen i Klosterenga, fikk seeroppslutningen til Østkantliv til å eksplodere. 1400 unike brukere ble registrert i statistikken på bloggen bare det første døgnet.. (Video: Terese Bratten)

WEB-TV-START: Østkantlivs debut på web-tv-fronten med reportasjen om den planlagte parkeringsplassen i Klosterenga, fikk seeroppslutningen til Østkantliv til å eksplodere. 1400 unike brukere ble registrert i statistikken på bloggen bare det første døgnet.. (Video: Terese Bratten)

40.000 lesere

Samtidig viser bloggsystemets statistikk at vi har hatt drøyt 39.000 unike brukere (39.355 pr. 10.mai 2014) innom i løpet av dette året. Det betyr at nesten 40.000 lesere, altså en leserskare som tilsvarer innbyggertallet i en middelstor norsk by, Eller det antall mennesker som ifølge gårdeiernes opprustningsaksjon «Revitalisering av Tøyen Torg» bor i gangavstand til torget, har vært innom minst én gang, og et stort antall av dem har vært innom mange saker, kanskje også noen saker flere ganger, til sammen altså snaut én million ganger.

På samme måte som antall visninger blir 150.000 større når vi tar med tallene fra det bloggystemet vi startet med i 2008, vil også tallet på unike brukere være større enn de 40.000 vi ser på WordPress-systemet som vi bruker nå. Men vi har ikke noe tall eller estimat for hvor mye dette kan utgjøre. Men det betyr i hvert fall at tallet for antall lesere/unike brukere gjennom hele perioden fra 2008 er betydelig større enn de 40.000..

Eksperimentet

At vi runder én million visninger — og 40.000 unike brukere — på ett år på det som for kort tid siden bare var et litt eksentrisk eksperiment, og som forsåvidt fortsatt bare er et eksperiment, men kanskje ikke riktig så eksentrisk, er intet mindre enn forbløffende. Veksten tok radikalt av da vi startet Østkantliv web-TV-serien med innslaget fra Klosterenga i fjor sommer, med utrolige 1400 unike brukere bare på den første dagen denne saken lå ute.

ILDSJELENE: Kunstneren og arkitekten var ildsjelene som tidlig etablerte en slags grasrot-aksjon for å sparke de sidrompa gårdeierne på Tøyen i baken.. (Foto: Bjørn Bratten)

ILDSJELENE: Kunstneren Lars Haahr Klemmensen og arkitekten og byplanleggeren Mikkel Strandbygaard var ildsjelene som tidlig etablerte en slags grasrot-aksjon for å sparke de sidrompa gårdeierne på Tøyen i baken.. (Foto: Bjørn Bratten)

Samtidsarkiv

Det mest spennende å registrere nå, i tillegg til effekten av web-tv-satsingen, er at Østkantliv-bloggen nå fungerer like mye som et slags samtidsarkiv for østkanten som det er et nyhets- og reportasjeorgan. Det er særlig Østkantliv Gull-serien i den høyre spalten som genererer mange klikk.
Den tjener som en oppfriskning av saker som har gått i glemmeboken og gir leserne en følelse av at historien, slik den fortelles gjennom Østkantliv-bloggen, faktisk har en kontinuitet.

I vanlige aviser, og kanskje særlig i moderne nettaviser, fins jo ikke mye av en slik kontinuitet, vil jeg mene.

BJØRVIKA: Sentrale deler av østkanten har utviklet seg nærmest eksplosivt siden starten på bloggen. Her fra Trelastgata i barcoden, med Kunsthall Oslo som en av leietakerne.. (Foto: Bjørn Bratten)

BJØRVIKA: Sentrale deler av østkanten har utviklet seg nærmest eksplosivt siden starten på bloggen. Her fra Trelastgata i barcoden, med Kunsthall Oslo som en av leietakerne.. (Foto: Bjørn Bratten)

Kompakt oversikt

Og dette aspektet, i samkjøring med østkantuke/østkanthelg-spalten med knapp og kjapp oversikt over hva som utspiller seg av smått og stort på kultur, ja, til og med på sportsfronten, nærmest fra time til time, bidrar til en oversikt over det som skjer, både før og nå på østkanten, og i tiden fremover. Behovet for et slikt nyhets- og kulturorgan på østkanten har vært skrikende i årevis.

Flyttet inn i tomt hus

Sånn sett skal det innrømmes at det å starte en østkantblogg for kultur og nyheter har vært litt som å flytte inn i et svært, ubebodd hus hvor det bare trengtes å pynte opp med litt nødtørftige møbler for å få det til å se beboelig ut.
På samme måter som på alle andre sektorer i samfunnslivet har østkanten vært stemoderlig behandlet av mediene gjennom årtiene, for ikke å si århundrene, og nettopp i denne tiden som har gått siden vi startet denne bloggen i 2008 har samfunnslivet på østkanten eksplodert, mens mediedekningen har stått stille.

UBEMERKET: Den fem uker lange grasrotaksjonen på Tøyen Torg sommeren 2012 markerte starten på det som nå er i ferd med å skje med Tøyen-opprustningen. Men knapt noen medier var interessert.. (Ill.: TøyenHageKlubb)

UBEMERKET: Den fem uker lange grasrotaksjonen på Tøyen Torg sommeren 2012 markerte starten på det som nå er i ferd med å skje med Tøyen-opprustningen. Men knapt noen medier var interessert.. (Ill.: TøyenHageKlubb)

Upåaktet

Østkantlivs virksomhet før omleggingen til nytt bloggsystem gikk relativt upåaktet hen. Inntil mai i fjor viste telleverket på gamlebloggen 150.000 visninger, tilbake til 9. august 2008. 

De 30 mest leste sakene på bloggen siden mai i fjor er blitt vist 352.625 ganger. Disse tallene fremgår av den hit-lista over de 30 mest leste sakene som ligger på bloggens midtspalte, og er identiske med tallene i innleggs-oversikten som ligger i bakgrunn i WordPress-systemet, som vi bruker når vi redigerer bloggen. Det er tallene i denne innleggsoversikten vi har tatt utgangspunkt i når vi har oppsummert visnings-tallene.

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.5851.ganger

Legg inn en kommentar