Kommune-forslag: Riv Munch-museet og Tøyenbadet, grav ned Finnmarksgata..

NYE TØYENPARKEN: Arkitektfirmaet Hille Melbye Arkitekter har laget en mulighetsstudie for Bymiljøetaten over det som kan bli den nye, svære Tøyenparken, hvor både Tøyenbadet og Munch-museet er revet, og et nytt bad oppstår på den tomta som er blitt kalt Caltex-tomta. Verdt å merke seg er veksthuset i forgrunnen, som viser at forslaget ikke er helt rykende ferske, dette alternativet ble nemlig forkastet i fjor.. (Foto: HELIFILM.NO Per Arne Olsen)

NYE TØYENPARKEN: Arkitektfirmaet Hille Melbye Arkitekter har laget en mulighetsstudie for Bymiljøetaten over det som kan bli den nye, svære Tøyenparken, hvor både Tøyenbadet og Munch-museet er revet, og et nytt bad oppstår på den tomta som er blitt kalt Caltex-tomta. Forslaget ble offentliggjort i Aftenposten i oktober i fjor. Et halvt år seinere la kommunen fram fire forslag til en fullstendig omrokkering av de viktigste bestanddelene i Tøyenparken, der tre av fire forslag går inn for å rive Munch-museet og Tøyenbadet. Verdt å merke seg er veksthuset i forgrunnen, som viser at forslaget ikke er helt rykende ferskt, dette alternativet ble nemlig forkastet i 2013.. (Foto: HELIFILM.NO Per Arne Olsen)

Tirsdag la kommunen fram alternativene – i 2016 skal beslutningene tas..

(Publisert torsdag 9.oktober 2014 kl. 13.32, sist oppdatert tirsdag 24.mars 2015 kl. 19.12)

Både Munch-museet og Tøyenbadet rives, om det går som arkitektfirmaet Hille Melbye Arkitekter foreslår i et skisseprosjekt  på oppdrag fra Bymiljøetaten – laget til et folkemøte på Tøyen skole i juni i fjor. Skissen ble presentert i Aftenpostens gratisavis Osloby i oktober i fjor.

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om byutvikling på Østkantliv

Et halvt år etterpå la kommunen denne uka fram fire forslag til omarbeidelse av hele området. I tre av fire forslag er planen å rive Munchmuseet og flytte Tøyenbadet, ifølge NRK Østlandssendingen

Nytt Tøyenbad, vitensenter, friluftsscene og omlegging av Finnmarksgata, det vil kommunen bygge i Tøyenparken. I tillegg skal Universitetet i Oslo lage nytt veksthus. Alt dette må planlegges sammen.
– Noen ganger lønner det seg å pusse opp. Mens andre ganger lønner det seg å rive og bygge nytt. I tillegg kan man få mer funksjonelle bygg, sier Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo.

Utvide, eller bygge nytt Tøyenbad?

Det er fire hovedalternativ for hvordan delene skal plasseres på det store området. Skal det gamle Tøyenbadet utvides, eller skal det heller bygges nytt bad på Caltexløkka? Hvis badet flyttes til Caltexløkka, skal de to portnerboligene flyttes til den andre enden av alléen?

Skal vi rive dagens Munchmuseum eller skal kanskje vitensenteret bygges inn i huset? Og skal Finnmarkgata gå gjennom området med 30 km/t fartsgrense – eller skal en bit av veien senkes ned noen meter og få lokk over seg?

– Vi vil bygge nytt bad og nytt vitensenter uten å ta for mye grøntarealer, derfor ser vi også på det arealet som allerede er bebygd, sier Guri Melby, miljøbyråd.

Sammenhengende grøntareal

– Med å senke Finnmarkgata oppnår vi at vi får et sammenhengende grøntareal fra Botanisk hage til Tøyenparken, og parkområdet blir omtrent like stort som Frognerparken. I tiden som kommer blir beboere og andre interesserte parter invitert til åpne informasjonsmøter, før saken sendes ut på høring slik at alle berørte kan komme med meninger om planen.

– Nå er den beste anledningen for folk til å si sin mening, sier Guri Melby, miljøbyråd.

Først skal politikerne bestemme seg for hvilke av de fire forslagene de vil arbeide videre med, før de tar den endelige beslutningen om hvordan det skal bli i Tøyenparken mot slutten av 2016.

Arkitektforslaget

I arkitektforslaget fra i fjor foreslår man et svært, nytt Tøyenbad med både utebasseng og konkurranseanlegg lagt til det som blir kalt Caltex-løkka, altså tomta langs Økernveien, helt sør i parken, og et stort nytt Vitensenter blir gravd ned i det området ved Munch-museet der Finnmarksgata går i dag.

Arkitektene gir et nesten svimlende inntrykk av hva som faktisk er mulig å få til i Tøyen-området, også uten et Munch-museum, men med et praktfullt, nedgravd Vitensenter hånd i hånd med det nye Veksthuset til Naturhistorisk museum på den såkalte sirkustomta ved gjerdet til Botanisk hage.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn kommentaren din i kommentarfeltet nederst i denne saken..

NYE TØYENBADET: Det gamle rukleverket av et Tøuenbad blir revet i det nye mulighetsutkastet til arkitektene og erstattet med et svært, rundt bad som er tenkt plassert på det som ble kalt Caltex-banen, altså idrettplassen i hjørnet ved Økernveien.. (Ill.: Hille Melbye Arkitekter)

NYE TØYENBADET: Det gamle rukleverket av et Tøyenbad blir revet i det nye mulighetsutkastet til arkitektene og erstattet med et svært, rundt bad som er tenkt plassert på det som ble kalt Caltex-banen, altså idrettplassen i svingen ved Økernveien.. (Ill.: Hille Melbye Arkitekter)

Byens største

Forslaget gjør Tøyenparken til ett av byens største parkområder, med et sammenhengende grøntområde fra Ola Narr til Jens Bjelkes gate.
– Hovedgrepet vi har gjort, er å fjerne Finnmarksgata. Den ligger der i dag som en barriere mellom parkeringsplassen, eller sirkusplassen, og resten av Tøyenparken, forteller Øivind Breen, daglig leder i arkitektfirmaet til Osloby.

I sitt forslag har de valgt å senke veien, men den kan også stenges.
Fordi Munch-museet ikke er lett å transformere, og det heller ikke har vært ønsker om å beholde bygget, har arkitektene valgt å fjerne museet.
Det nye bygget, som skal være et vitensenter, er tegnet i terrenget slik at Tøyenparken glir opp på taket. Området rundt er senket slik at det blir plass til et atrium.

NYE TØYENPARKEN: Det nye Vitensenteret graves ned i det området der Munch-museet og Finnmarksgata ligger i dag og gir fantastiske muligheter til rekreasjon

NYE TØYENPARKEN: Det nye Vitensenteret graves ned i det området der Munch-museet og Finnmarksgata ligger i dag og gir fantastiske muligheter til et bredt kultur- og aktivitetstilbud, som friluftsscener, utekino og rekreasjonsområder, mener arkitektene.. (Ill.: Hille Melbye Arkitekter)

Et fantastisk rom

– Det oppstår et fantastisk rom med muligheter for både organisert og uorganisert aktivitet. Det blir et fint supplement til parken, og er tegnet slik at et så stort bygg ikke skal stjele areal fra parken, sier Breen.

Arkitektene har også valgt å rive Tøyenbadet. I stedet har de tegnet et nytt, sirkelformet bad sørøst i parken. Badet utnytter det fallende terrenget, og blir en kontrast til resten av parken.. Det er gjort plass til et bredt kultur- og aktivitetstilbud, som friluftsscener, utekino og rekreasjonsområder, heter det i utkastet.

Veksthuset

Det er verdt å merke seg at veksthusalternativet som fremgår av det store oversiktsbildet av parken i dette oppslaget er det gamle takrenne-alternativet, som ble forkastet av universitetet i fjor fordi de mente det var foreldet. Det nye forslaget er jo foreløpig ikke klart, men du kan se et mulig alternativ her.

Dette innlegget er allerede blitt lest.27131.ganger

Legg inn en kommentar