«Finnmarksgata gjennom Tøyen-parken bør bygges som miljøgate,» mener professor..

STENGT IGJEN: Etter et snaut års opphold, fra slutten av januar i år, ble Finnmarksgata stengt igjen lørdag, som miljøbyråd Guri Melby lovet i vinter. Fra 20.juni til 20.august blir Ring 2 stengt mellom Gamle Oslo og Grünerløkka, altså mellom Økernveien og Sofienberggata. Sommerregulering, kaller de det nå. Ikke alle respekterte reguleringen, nå som sist det var stengt... (Foto: Bjørn Bratten)

STENGT IGJEN: Etter et snaut halvt års opphold, fra slutten av januar i år, ble Finnmarksgata stengt igjen i juni, som miljøbyråd Guri Melby lovet i vinter. Fra 20.juni til 20.august var Ring 2 stengt mellom Gamle Oslo og Grünerløkka, altså mellom Økernveien og Sofienberggata. Sommerregulering, kaller de det nå. Ikke alle respekterte reguleringen, nå som sist det var stengt… (Foto: Bjørn Bratten)

«Bør bygges på de gåendes og syklendes premisser, med smale kjørefelt, lav fart og sjenerøse fortau..»

(Først publisert 16.april 2014 kl. 23.03, sist oppdatert lørdag 22.august 2015 kl. 09.46)

Finnmarksgata gjennom Tøyenparken bør bygges som en levende miljøgate, ikke en dyr veitunnel under lokk, skrev landskapsarkitekt og professor ved Arkitektur- og design-høskolen i Oslo, Rainer Stange, i et innlegg i  Aftenposten i juni.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Finnmarksgata ble stengt på ny lørdag 20.juni for en periode på to måneder, fram til skolestart, etter at gata har vært åpen siden 30.januar i år. På skiltene som kom opp i juni kalte man det «sommerregulering».

Gata åpnet i timene før midnatt torsdag 30.januar, etter å ha vært stengt mellom Sofienberggata og Økernveien siden 28.mai i fjor, som en prøveordning i forbindelse med det såkalte Tøyenløftet, der man ønsker å få til et sammenhengende grøntareale mellom Tøyenparken og Botanisk hage.

Smale kjørefelt, lav fart

Professor Stange mener man i iveren etter å fjerne biltrafikken gjenom parken, er i ferd med å gjenta feilene fra massebilismens storhetstid. Lokkløsningen kan virke forlokkende, men har lite med grønn mobilitet og bykultur å gjøre, mener professoren.
– Finnmarksgata gjennom Tøyenparken bør bygges som miljøgate på stedets, de gåendes og syklende premisser – ikke som grå samferdselskorridor for bil. Miljøgate betyr smale kjørefelter, lav fart, brede sykkelbaner, sjenerøse fortau og beplantninger utformet på parkens, fotgjengernes og syklistenes premisser, skriver professoren.

Alle kan bli fornøyd?

Innlegget hans kan jo betraktes som et interessant innspill som byrådet kan se seg nødt til å ta i betraktning, ikke minst etter den åpenbare folkelige motstanden mot de hyppige stengningene av Finnmarksgata, som vi kan se ikke minst her på Østkantliv-bloggen.
I stedet for å planlegge en svært dyr lokk- eller tunnel-løsning for å få oppfylt ønsket om et sammenhengende parkområde, kan man raskt og smertefritt gjenomføre en billig løsning som alle kan bli fornøyd med..? 

Det har ikke manglet på drama og motstridende beskjeder og interesser i spillet om Finnmarksgatas stengning. Les våre reportasjer her:

Bymiljøetaten fikk beskjed om at gata skulle åpnes klokka 15.30 onsdag 29.januar i år, men likevel stod skiltskogen som viser at gata er stengt fortsatt der torsdag formiddag. I løpet av ettermiddagen og kvelden torsdag ble skiltene fjernet, all veimerking forandret og trafikklysene omdirigert.

ÅPNET FØR MIDNATT: Her, i krysset Finnmarksgata/Økernveien ble Finnmarksgata stengt natt til en onsdag i mai 2014 for en seks måneders prøveperiode, fram til 15.desember. I desember ville byrådet stenge for ytterligere drøyt to måneder, på tross av bymiljøetatens rapport i november, som mente ulempene var større enn fordelene med stengningen. I slutten av januar, på en onsdag, bekreftet osloby.no at byråd Guri Melby sammen med sine Tøyenpartnere har bestemt at Finnmarksgata åpner torsdag. Men når det skjer var usikkert torsdag formiddag. Rett før midnatt var alt på plass. Bare en eneste veiarbeider var opptatt med å svi bort den gamle bussmarkeringen i veibanen en halvtime før midnatt.. (Foto: Bjørn Bratten)

ÅPNET FØR MIDNATT: Her, i krysset Finnmarksgata/Økernveien ble Finnmarksgata stengt natt til en onsdag i mai 2014 for en seks måneders prøveperiode, fram til 15.desember. I desember ville byrådet stenge for ytterligere drøyt to måneder, på tross av bymiljøetatens rapport i november, som mente ulempene var større enn fordelene med stengningen. I slutten av januar, på en onsdag, bekreftet osloby.no at byråd Guri Melby sammen med sine Tøyenpartnere har bestemt at Finnmarksgata åpner torsdag. Men når det skjer var usikkert torsdag formiddag. Rett før midnatt var alt på plass. Bare en eneste veiarbeider var opptatt med å svi bort den gamle bussmarkeringen i veibanen en halvtime før midnatt.. (Foto: Bjørn Bratten)

Trylleslag

Da Østkantliv kom for å sjekke rett før midnatt, var det bare en enslig veiarbeider som jobbet med å svi bort den gamle bussmarkeringen.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Er du fornøyd med Østkantliv-bloggen? Er du fornøyd med kommunens håndtering av stengningen av Finnmarksgata? Finnmarksgata med eller uten s? Legg inn din mening i kommentarfeltet nederst i saken..

CARL BERNER – RETT FRAM: Rett før midnatt var all skilting og veimerking og trafikklysjustering på plass. Veien til Carl Berner fra Tøyen går igjen rett fram, ikke med en omstendelig omvei rundt Jens Bjelkes gate. Men til sommeren stenges veien igjen.. (Foto: Bjørn Bratten)

CARL BERNER – RETT FRAM: Rett før midnatt var all skilting og veimerking og trafikklysjustering på plass. Veien til Carl Berner fra Tøyen går igjen rett fram, ikke med en omstendelig omvei rundt Jens Bjelkes gate. Men til sommeren stenges veien igjen.. (Foto: Bjørn Bratten)

Alle skiltene, også de overhengende skiltene på galgene, hadde fått tilbake sine velkjente betydninger, den midterste veibanen i Kjølberggata viste rett fram mot Carl Berners plass, ikke lenger noen omkjøringer rundt Jens Bjelkes gate, mens venstre fil viste mot Munch-museet som alltid.
Skiltene på den andre siden av krysset, i Finnmarksgata, som tidligere på dagen fortsatt viste at det var forbudt å kjøre inn, og at veien ikke ville bli åpnet før 1.mars, var fjernet, som ved et trylleslag..

Bekreftet

Det var onsdag kveld, altså den 29.januar, at det ble bekreftet, gjennom osloby.no, at samferdselsbyråd Guri Melby nå hadde bestemt seg, sammen med de tre andre partiene som ble enige om Tøyeninitiativet, for å åpne Finnmarksgata torsdag.
– Mer trafikk rundt skolene er tungtveiende ulemper, derfor åpner vi Finnmarksgata, sa Melby. En evaluering i høst viste økt trafikk særlig rundt Vahl, Lakkegata og Tøyen skoler.

MILJØBYRÅDEN: Miljøbyråd Guri Melby har bestemt seg. Opprinnelig skulle stengningen av Finnmarksgata heves 15.desember, etter et halvt år, men så ble det bestemt at den skulle videreføres til 1.mars. Nå har altså miljøbyråd Melby bestemt at gata skal åpnes i dag. Men stenges til sommeren igjen..

MILJØBYRÅDEN: Miljøbyråd Guri Melby har bestemt seg. Opprinnelig skulle stengningen av Finnmarksgata heves 15.desember, etter et halvt år, men så ble det bestemt at den skulle videreføres til 1.mars. Så har altså miljøbyråd Melby bestemt at gata skal åpnes  torsdag 29.januar. Men stenges til sommeren igjen..

Stengt om sommeren

Men når sommerferien kommer, stenger Finnmarksgata.
– I skoleferien er det mindre trafikk i området, og den positive effekten av å ikke ha biltrafikk i grøntområdet vil være større om sommeren, sa Melby.

Skolene på Tøyen får samtidig trafikksikringstiltak. Jens Bjelkes gate og Hagegata får 30-sone og andre fartsdempende tiltak. Kolstadgata forbi Tøyen skole skal stenges for gjennomgangstrafikk.

– Tanken var å innføre trafikksikkerhetsdempende tiltak da vi stengte Finnmarksgata, men disse skolene har utrygg skolevei uavhengig av stengingen av Finnmarksgata. De har blitt mer populære etter Tøyenløftet, slik at det går flere barn der, sa Melby.

Prøvestengt i fjor

Finnmarksgata ble prøvestengt i mai i fjor. Etter planen skulle Finnmarksgata åpnet igjen mandag 15.desember, etter å ha vært stengt siden 28.mai 2014. Men i desember vedtok byrådet å forlenge prøveperioden, het det på NRK Østlandssendingens hjemmeside før årsskiftet.

APRILSNARR?: I løpet av natten har de rette myndigheter byttet ut skiltet med stengning fram til 15.desember med dette skiltet, som viser at Finnmarksgata er stengt fra 28.mai til 1.mars 2015.. (Foto: NRK)

APRILSNARR?: I løpet av en natt i desember byttet de rette myndigheter ut skiltet med stengning fram til 15.desember med dette skiltet, som viser at Finnmarksgata er stengt fra 28.mai til 01.mars 2015.. (Foto: NRK)

Bymiljøetaten mente i en evaluerings-rapport i november at Finnmarksgata bør gjenåpnes så fort prøveperioden var ute den 15.desember. I rapporten slo etaten fast at ulempene med tiltaket er større enn fordelene.

Bymiljøetaten mente «stengningen har medført økt trafikk og dårligere trafikksikkerhet ved skoler, samt at det er usikkert om og eventuelt når Finnmarkgata vil være ombygd til miljøgate». 
Derfor ville Bymiljøetaten  ikke vente til det er skjedd med å gjenåpne den sentrale trafikkåren som er en del av Ring 2.

Byrådet er uenig

Men byrådet er uenig, skrev osloby.no. Det har tiltrådt miljø- og samferdselsbyråd Guri Melbys innstilling om å forlenge prøveperioden med ytterligere to måneder.

– Perioden bør forlenges noe for at alternativene for permanent utforming av gaten kan bli nærmere vurdert. Kvalitetssikringen av konseptvalgutredning for Finnmarksgata og høringen av planprogram for Tøyenparken vil være godt i gang i løpet av første kvartal 2015, skrev Melby, som derfor i sin innstilling anbefalte å forlenge prøvestengningen i to måneder.

Stengningen har vært et prøveprosjekt i forbindelse med Tøyen-løftet. Hensikten med prosjektet er et ønske om å kunne etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata. 

Effektiv

Bymiljøetatens tellinger viser at stengningen av Finnmarksgata ble effektiv da en den etter en stund hadde satt seg. Fra mai til oktober i år viser to trafikktellinger at trafikken sank fra drøyt 9000 kjøretøyer i døgnet til 533. Av de siste var det bare 22 som ikke var rutebusser eller utrykningskjøretøyer, og som kjørte ulovlig.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn din kommentar nederst i artikkelen..

De første bøtene i august

Tre måneder etter at Finnmarksgata, som er en del av Ring 2 i hovedstaden, ble stengt med forbudsskilter for kjøring mellom Sofienberggata og Økernveien på Tøyen, skrev politiet mandag 26.august ut de første fem bøtene.

Snikerne

Men politikontrollen hadde ikke jakten på snikerne i den stengte Finnmarksgata som hovedsiktemål. Aksjonen var hovedsakelig rettet mot trafikken i Økernveien i anledningen skolestart, sa politioverbetjent Hans Olaf Lier ved Grønland politistasjon til Østkantliv.

Politioverbetjenten bekrefter at politiet fortsatt ønsker at politikerne sørger for å få satt opp en bom i Finnmarksgata, slik at bare bussen slipper gjennom:
– Det er altfor fristende for bilistene å kjøre inn i Finnmarksgata slik forholdene er nå, sier Lier.

20 biler avskiltet

Og selv om ikke aksjonen rammet snikerne spesielt hardt, ble det betydelige resultater av de to aksjonene, den første mellom klokka klokka 08.00 og 10.00 om morgenen i krysset Finnmarksgata/Økernveien på Tøyen, den andre mellom klokka 12.00 og klokka 14.00 i Økernveien på Hasle.
– I krysset på Tøyen ble 12 biler avskiltet, de fleste for manglende EU-kontroll og flere av dem ble tauet vekk. Det ble gitt bøter/forelegg til fem bilførerere á 4.200 kroner for kjøring mot forbudsskilt, to fikk forelegg/gebyr for mobilkjøring uten handsfree, seks for manglende bilbeltebruk, med priser på henholdsvis 1300 og 1500 kroner stykket, forteller politioverbetjenten.

Ca. et femtitalls biler ble stanset her, mens rundt ett tusen nummerskilt ble kontrollert av Statens Vegvesen. På Hasle ble åtte biler avskiltet og tauet vekk, totalt 180 førere ble kontrollert og det tidobbelte antall biler nummer-kontrollert.

En oppskrift på kaos

En oppskrift på kaos, mente NAF i mai om stengingen av Finnmarksgata. Nå vil politiet starte med bøtelegging, skrev NRK Østlandssendingen før helga 7.-8.juni.. I de månedene som har gått har til tider flere titalls bilister brutt kjøreforbudet daglig, uten at politiet har reagert, før nå.

Østkantlivs medarbeider kjørte tilfeldigvis forbi Tøyen-krysset mandag formiddag i august og ble vitne til kontrollen, som involverte flere titalls biler og et solid antall politifolk.

Trangt for bussen

Litt før klokka ti på formiddagen var det såpass stor virksomhet her at 20-bussen, som hele tiden har kjørt gjennom sperringene, hadde problemer med å komme gjennom.

– Det er litt naivt å tro at Finnmarksgata blir bilfri med et skilt i hver ende. Jeg mener fysiske tiltak må til for å styre trafikkstrømmen, sa leder i trafikkorpset i Oslo, Finn Erik Grønli i juni.

– Vår erfaring er at skilt ikke respekteres, og da får vi overtredelser som vi ser i dag. Det er svært uheldig, sa Grønli.

– Hvis intensjonen er at gata skal være bilfri, så burde kommunen stenge gata helt, sa Grønli, som gjorde det klart at politiet vil begynne å skrive bøter den uka.

Maks fire-fem biler

Men torsdag 12.juni, altså i den uka anmeldelsene skulle starte, gikk trafikken fortsatt uhindret, skjønt med betydelig lavere frekvens. Da vi sto i krysset rundt klokka 17, altså mot slutten av den verste rushtida, talte vi ikke stort mer enn maks 4-5 biler for hver runde med rødt lys, i fila sørover mot Kjølberggata.
Inn i Finnmarksgata sørfra var det enda færre.
Til gjengjeld var det stadig tilløp til kork nedover Sørligata mot sentrum, siden det er den enkleste veien å komme seg mot Carl Berners plass når Finnmarksgata ikke er tilgjengelig..

Uhindret

Trafikken har gått uhindret forbi forbudsskiltene som var satt opp i løpet av natten til onsdag 28.mai for snart to uker siden.

— Vi anmelder ingen, men politiet er varslet og er nok på vei, sa Tor Vangset fra Bymiljøetaten til Østkantliv i krysset ved Økernveien onsdag for to uker siden.
— Trafikklysene er blitt jobbet med i hele natt, men fortsatt er det en del gatemerking som gjenstår, sa Vangset akkurat da en merkebil fra etaten svingte opp til fortauskanten.

Trafikken gikk fortsatt uhindret forbi forbudsskiltene ved 12-tiden i formiddag. Men politiet er varslet, forsikret folk fra Bymiljøetaten som hadde rykket ut.. (Foto: Bjørn )

POLITIET VARSLET: Trafikken gikk uhindret forbi forbudsskiltene. Når starter bøteleggingen..? (Foto: Bjørn Bratten)

Vurderer sperringer

Samferdselsbyråden, Guri Melby, er ikke overrasket over at bilister ikke følger skiltingen.

 – Rapportene jeg har fått fra Bymiljøetaten viser at stadig færre kjører gjennom Finnmarksgata. Men det tar tid før folk blir kjent med det nye kjøremønsteret, så jeg er ikke overrasket over at mange kjører gjennom gaten, selv om det ikke er lov, sier hun.

Melby sier de nå vil vurdere å sette opp sperringer, slik Grønli ønsker.

– Å stenge Finnmarksgata er et prøveprosjekt for seks måneder, og vi har vurdert at det ikke er riktig å sette opp kostbare sperringer for en så kort prøveperiode. Men vi må vurdere om vi skal ha noen fysiske tiltak som gjør at færre kjører gjennom gaten, sier hun.

– Vil veien bli sperret?

– Det er for tidlig å vurdere hvordan dette fungerer. Jeg må baserer meg på tilbakemeldingene jeg får fra Bymiljøetaten og ikke på tilfeldige observasjoner, sier Melby.

Lammer trafikken

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, har vanskelig for å forstå hvordan Statens vegvesen og Oslo kommune har havnet i en situasjon hvor begge gjennomfører hvert sitt store trafikkprosjekt i Oslo sentrum samtidig.
Mens trafikkomleggingen i Bjørvika fortsatt lammer trafikken både for biler, kollektivtrafikk og syklister stenger de en del av Ring 2 i Finnmarksgate. På toppen av det hele vet fortsatt ingen om Nordenga bru i Bjørvika kan åpne igjen etter funn av sprekk i betongen.

Ingen kan vite når Nordenga bru kan åpnes igjen.

KAOS: Ingen kan vite når Nordenga bru kan åpnes igjen.Det er all grunn til å være bekymret, mener Inger Elisabeth Sagedal i NAF..

Redd kø og kaos

– Det er all grunn til å være bekymret. Vi er redd for kø og kaos, sier Sagedal til nrk.no.
– Det er ikke fornuftig i det hele tatt. Man bør koordinere og vente med å stenge ei gate til man har fått reparert brua, sier Sagedal til NRK.

Hun påpeker at kø er dyrt for samfunnet.

– I Oslo koster ett minutt i kø 1,25 millioner kroner. Ser vi på samfunnsmessige kostnader så er det langt fra fornuftig å gjøre stengninger som får slike konsekvenser som vi tror det blir, sier Sagedal.
Hun vil ikke spekulere i hva slags konsekvenser stengningen vil få for trafikken.

Trosset forbudet

Disse snaut to ukene har flere hundre biler daglig trosset forbudsskiltene i Tøyen-krysset, og kjørte opp mot Carl Berners plass.

Stengning av Finnmarksgata var et av elementene i den såkalte Lambda-avtalen som ble inngått mellom SV og byrådet i mai i fjor i forbindelse med flyttingen av Munch-museet.
Bymiljøetaten mener en stengning bør vente i hvert fall til en omfattende utredning av spørsmålet som etaten gjennomfører er klar til høsten.

Men siden gata skal stenges uansett i en periode i sommer på grunn av Øyafestivalen, vil miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) gjennomføre et forsøk på samme tid. Testperioden kan ifølge byråden kortes ned hvis stengningen medfører en veldig negativ situasjon på andre veier i området.
— Målet med tiltaket er å etablere et sammenhengende grønt- og parkområde over Finnmarksgata. Hensikten er å gjøre området rundt Tøyenparken og Munch-museet til et mer hyggelig og attraktivt rekreasjonsområde, sier Melby.

«Uheldig», sier bymiljøetaten

Det er bystyret som har bedt om midlertidig stenging av Finnmarksgata i påvente av en endelig løsning. Bymiljøetaten er imidlertid svært tydelige når de fraråder stenging. Etaten kaller saken «uheldig» og påpeker at Finnmarksgata er en del av Ring 2 og dermed inngår i det kommunale hovedveinettet.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn din kommentar i kommentarfeltet nederst i denne saken..

I sin høringsuttalelse legger de ikke skjul på at stengingen vil få konsekvenser for naboveiene. Etaten etterlyser en trafikkanalyse og skriver: «Det er helt nødvendig å undersøke hvor biler som eventuelt blir avvist fra Finnmarksgata vil fordele seg ellers i veinettet.»

Etaten får støtte fra Carl I. Hagen (Frp), nestleder i samferdselskomiteen i bystyret.

 

– Det er ren galskap. Ring 2 er en sentral fartsåre i Oslo. Den vil tvinge trafikken over på gater som går forbi skoler. Jeg begriper ikke at byrådet sier ja til dette, sier Hagen (bildet t.v.).

 

Skal ta opp saken igjen

I all hovedsak vil stengningen ramme trafikken mellom Tøyen og Carl Berners plass. En av de alternative rutene går forbi minst fire skoler.

Hagen sa til Osloby.no tirsdag kveld at han vil ta opp saken i komiteen og bystyret.

– Vi skal blant annet se på hvilken hjemmel som er blitt brukt til å vedta stengingen. Strekningen er jo regulert til veiformål. Stengningen vil skape kaos. Derfor vil jeg ta dette opp i bystyret igjen, sier Hagen.
Bussen skal fremdeles få lov til å kjøre i Finnmarksgata. Ifølge Guri Melby vil det komme bommer på strekningen, slik at bussen kan kjøre som i dag.

Bydelen bekymret

Sars gate, Jens Bjelkes gate, Økernveien, Sørligata, Hagegata, og Åkebergveien pekes ut som gater som vil kunne få trøbbel som følge av stengingen.
Bydel Gamle Oslo har administrativt uttalt at de er enig med etaten i at nødvendige trafikkanalyser bør være på plass før man stenger veien. Bydelen er bekymret for økt trafikk i boligområder og ved skolene Vahl og Tøyen.

— Utviklingen av trafikkmønsteret i området vil bli analysert og det vil gjennomføres trafikktellinger både før og etter at tiltaket er gjennomført, kommenterer Melby. Trafikken i Finnmarksgata før stengningen varierte fra 16 000 biler i døgnet (nærmest Carl Berners plass) til 6000 (mellom Helgesens gate og Sofienberggata). 

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.56447.ganger

6 comments for “«Finnmarksgata gjennom Tøyen-parken bør bygges som miljøgate,» mener professor..

 1. Karl martin warberg
  25 desember 2014 at 18:19

  Nå må bilistene våkne

  For meg er det ubegripelig at noen kan finne på å stenge en hovedvei – ring 2 for å presse bilistene over på andre veier. Jeg har selv kjørt omveien forbi 4 skoler, som tok meg i snitt 7-8 min. Dette er utenom rushtid, på vei til kunde, eller hente varer. Det betyr dyrere regning til sluttkunde som kan være deg

  Med tanke på at oslo skal øke med 2-300000 innbyggere, burde ikke veiene stenges, men gjøres bedre. Det har ikke skjedd stort på veifronten i oslo siden operatunnellen ble åpnet. Nå er det på tide med nye prosjekter. Den nevnte delen av finnmarksgata burde legges under bakken og videreføres i tunnel mot vålerengtunnellen. Dette er et tiltak for å møte den økende trafikken som følge av at politikerne skal øke oslos befolkning.
  Andre tiltak for å bedre veinettet – tunnel fra tveita til ulsrud. – av og påkjøring langs tidligere smartclub på alnabru. -E6 sørfra burde ha egen bro over ryenkrysset med retning ned i ekebergtunnellen for å avlaste ryenkrysset. Bussen burde ha busslomme ved esso ryenkrysset, slik at bakenforstående biler ikke låser rundkjøringen.
  -rundkjøring som et lokk over ring 3 ved brynsenteret.
  Enhver byutvikling må ta hensyn til at bilene er kommet for å bli. De er jo helt fantastiske til å frakte varer med. Jeg husker i gamle dager når finnmarksgaten var 4 felt !!! Da tok jeg trikken for å komme til kundene. Men det fungerer ikke i dagens samfunn. Med svette og verktøykasse på trikken. Så om politikerne velger å stenge veier og parkeringsplass er, må jeg nok legge ned virksomheten. Så får innbygerne i oslo kjøpe sine ting på ikea og frakte det hjem på bussen.

  Jeg har tidligere prøvd å tipse statens vegvesen om rundkjøringen ved brynsenteret, uten respons. Etter purring på om det var mottatt, fikk jeg svar at det var sendt en annen i systemet.
  Statens vegvesen burde ha et nettsted man kunne legge inn tips om utbedringer for bilistene, slik de gjorde for syklistene med stor respons

  Oslo kommune burde satse mere på både veier, kollektivtrafikk og sykkelveier. Jeg er bekymret for den store boligveksten. Det blir flere mennesker som skal forflyttes, samtidig som mulighetene for å bygge bedre veinett krymper, i og med at arealet er brukt til bolig.

  Min oppfordring til politikerne før valget i høst blir derfor:
  -Sats på veibygging slik at innbyggerne i byen kan trives og få utført jobben sin. Og ikke steng veier som fungerer, slik at vi som velgere må slippe ut eksosen vår hos andre velgere.
  -opprett en nettside som bilister kan tipse om gode prosjekter. Dette ble gjort for syklistene med mange god innspill på hvor man burde satse

 2. Thorstein Bringsli
  15 desember 2014 at 11:22

  Dersom 9000 biler i døgnet må kjøre ca 10 minutter i mertid for å komme fra A til B er det ikke mulig å forsvare dette som et miljøvennlig prosjekt. Dette er meningsløst!
  1,2 km/2 minutter (Carl Berners plass -Tøyenkrysset), er nå 2,4 km/12 min. Burde det ikke være et mål å få flyttet trafikken effektivt ? Dette forslaget kan umulig berøre de som er kommet med dette utspillet. Hurra for kaos!!!!

  • wenche
   16 desember 2014 at 21:31

   Gi oss veien vår tilbake nå. Her er typisk eksempel på hva udugelige politikere klarer å tre ned.over hodene på folk..har ikke noe med tøyenløft i det hele tatt. Dette hadde ingen på vestkanten funnet seg i. Nok er nok.

 3. Guro Meløy
  29 mai 2014 at 02:31

  Sånn går det når folk som knapt har bodd i Oslo(Guri Melby) skal bestemme over noe hun ikke har noen som helst forutsetning for å kunne klare. Dette er så hjernedødt og lite gjennomtenkt at det er vanskelig å fatte at det går an.
  For det første, hvis målet er å få flere over på kollektivtrafikk så se til hælvete å ha kapasitet til det da, det er jo stappfulle busser,tog og trikker for lengst. Og for det andre, det finnes faktisk folk som er avhengig av å bil i jobbsammenheng. Det er ingen normale mennesker som kjører rundt i Oslo for moro skyld, det er en grunn til at man gjør det! Oslo sentrum er faktisk en forbaska drittby å kjøre bil i, veiarbeid og dritt overalt, i tillegg til bompengene som ikke går til noen verdens ting nyttig!
  Så nei, å stenge deler av en hovedvei i Oslo er hjernedødt, og det er skremmende at folk som sitter i lederposisjoner faktisk er så evneveike at de bestemmer dette. Det er forskjell på Orkdal og Oslo Guri, helt utrolig at du ikke fatter dette.

 4. tilda
  14 mai 2014 at 22:11

  att stänga finnmarksgatan är det sämsta man kan göra. på de andra vägarna är det ju massor av skolbarn som går som blir utsatta. kan ni inte stänga e6 och e18 när ni ändå är pågång?

 5. red
  9 mai 2014 at 11:52

  Stengningen av Finnmarksgata reiser et interessant spørsmål. En ting er at gata må stenges uansett i en periode i sommer på grunn av Øyafestivalen. Men er det grunn til å tro at det ville vært mulig, politisk og på alle andre måter å stenge andre deler av Ring 2, om det så bare var for en kortere perioder? Det er sikkert riktig at det er litt mindre trafikk i Finnmarksgata enn for eksempel i Kirkeveien, men Finnmarksgata har nok uansett omtrent den samme betydningen for lokalmiljøet i Tøyen-området som Kirkeveien har for sitt lokalmiljø. Ville det vært mulig, om det så bare gjaldt for en dag eller to, å stenge Kirkeveien for eksempel mellom Suhms gate og Sognsveien? Selvfølgelig ikke. Det skal bli spennende å se hvordan bymiljøetaten skal løse dette når alvorets time nærmer seg. Vårt tips er at stengningen av Finnmarksgata ikke fortsetter en time etter at Øyafestivalen har ryddet opp etter seg. Selv de relativt få sommerukene vil få kraftige konsekvenser for trafikkgjennomstrømningen i hele den østlige delen av byen. Sann mine ord!

  Bjørn Bratten, Østkantliv-redaktør

Legg inn en kommentar