Gavlkunstverk nr. 8 på Tøyen: Rykende ferskt og fullendt i Ringgata..

(Videoproduksjon: Terese Bratten/Teerec)

Østkantliv web-tv: Anonyme Aryz tar ikke betalt når han maler Tøyens gavl-vegger..

(Publisert 2.august 2013, sist oppdatert fredag 22.juli 2016 kl. 20.09)

De venter ikke på midler fra den såkalte Tøyen-Lambda-pakken, de bare maler i vei, og kan allerede vise til åtte både fire-fem-etasjers høye og noen ikke så høye veggmalerier både i Kolstadgata,  Sørligata og Jens Bjelkes gate, et lavt og langt et på Enerhaugen, ett gammelt og veldig stort i parken mellom Borggata og Smedgata, ett i Schüblers gate, og det foreløpig siste i rekka, et rykende ferskt og veldig høyt maleri i Ringgata 1, et knøttlite steinkast fra Tøyen T-banestasjon, ferdig fredag 22.juli 2016, i 17-tida.

FULLENDT: Et rykende ferskt gavl-kunstverk fullendt i dag 22. juli i 17-tida i Ringgata 1, det som skulle bli Ringveien rundt Oslo før Kampen ble Tøyen. Kunstnerens navn: Pastel.. (Foto: Bjørn Bratten)

FULLENDT: Et rykende ferskt gavl-kunstverk fullendt i dag 22. juli 2016 i 17-tida i Ringgata 1, det som skulle bli Ringveien rundt Oslo før Kampen ble Tøyen. Dermed skulle vi, ifølge vår oversikt være oppe i åtte slike kunstverk i Tøyen-området. Er det noen vi har glemt? Kunstnerens navn: Pastel.. (Foto: Bjørn Bratten)

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om kultur på Østkantliv

– Nei, vi har aldri ventet på myndighetene, vi mener det er deres oppgave å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom, sier Viktor Gjengaar i Urban Samtidskunst til Østkantliv web-tv. — Disse gavlveggene har de aldri tatt tak i, og da sitter vi ikke med lua i hånda og venter, men tar initiativet.

NYTT AV ÅRET: Nytt av året 2016 er dette veggmaleriet av Fadlabi..

NYTT AV ÅRET: Nytt av året 2016 er dette veggmaleriet av Fadlabi.. (Foto: Arkitekturklubben)

Det hører med til historien at kunstnerne bak disse flotte og forseggjorte veggmaleriene femstår svært hemmelighetsfulle. Vår mann i Schüblers gate, der vi laget denne video-reportasjen, i 2013, en spansk kunstner i tjueåra, var ikke annerledes, han ønsket ikke å fremstå med sitt ansikt på film, men han gikk med på en bildeløs og anonym samtale med vår spansktalende fotograf.

URBAN: Veggmaleri i Kolstadgata 15, rett over gata for Tøyen Torg.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

URBAN: Veggmaleri i Kolstadgata 15, rett over gata for Tøyen Torg.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

Vil ikke stå i veien for kunsten

Forklaringen på denne skyheten skulle være, slik vi forsto vår mann i Schüblers gate, en frykt for at kunsten kan komme i annen rekke om kunstneren fremstår med full identitet. Aryz, som er hans signatur, har gjort lignende malerier nærmest over hele verden, og benyttet anledningen til å forklare at han gjør det svære veggmaleriet uten noen betaling, men mot at hans reise, diett og materialer blir bekostet av oppdragsgiver.

– Så du jobber uten å få betalt, spurte vår intervjuer. Det kunne Aryz bekrefte, med et smil.

– Men det er jo så stort, var neste spørsmål. Bekreftelse på det, også.

Viktor Gjengaar bekrefter at kunstnerne ikke tar seg betalt.

– Så hvem får betalt og er det gårdeierne som betaler?

URBAN: Veggmaleri i Sørlig gate, av Urban Samtidskunst.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

URBAN: Veggmaleri i Sørli gate, av Urban Samtidskunst.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

Grasrotmidler

– Nei, de som har de flotteste veggene her i bydelen, får det gratis. Men der hvor vi ikke har tatt initiativet og noen henvender seg til oss, må gårdeieren betale en egenandel. Men disse veggene står jo bare der, og vi synes det er feil å ta betalt av de som bor der. Veggene står jo bare der ubrukt, så vi aktiverer dem. Så har vi partnere på liften og på malingen, noe som gjør det litt lettere for oss, og vi får midler fra grasrotandelen i tippemidlene. Ellers er det hele basert på partnerskap og frivillighet, sier Viktor Gjengaar.

– Dette prosjektet i Schüblers gate har dere lagt i Munch-museets nærhet med overlegg?

– Vi har hatt et engasjement for Tøyen i et par år nå. Vi jobber mye i bydel gamle Oslo, hvor vi føler det er både flotte vegger, mangfold til oppførelse av disse vegmaleriene og et publikum som kanskje ikke har det samme forholdet til kunst som andre folk.

FULLFØRT: I dag ble dette svære veggmaleriet i Schüblers gate fullført av folkene bak noe som kaller seg Urban Samtidskunst. Kunstneren, som kaller seg Aryz, er anonym og hemmelighetsfull, men gjorde et kort intevju med vår fotograf. Hør og se alt om gavl-veggene og veggmaleriene i Tøyen-området på Østkantliv web-rv, om kort tid. Foreløpig bare et stillbilde fra Facebook-siden til Urban Samtidskunst..Samtidskunst

FULLFØRT: I dag (2.august 2013) ble dette svære veggmaleriet i Schüblers gate fullført av folkene bak noe som kaller seg Urban Samtidskunst. Kunstneren, som kaller seg Aryz, er anonym og hemmelighetsfull, men gjorde et kort intevju med vår fotograf. Hør og se alt om gavl-veggene og veggmaleriene i Tøyen-området her på Østkantliv web-tv. Foto: Urban Samtidskunst

Oslos bakgård

– Vi jobber i det vi kaller Oslos bakgård og her er den gavlveggen som kanskje ligger nærmest Munch-museet, i en liten gate få egentlig kjenner.

MUNCH: Steffen Kverneland og Monica Tellnes Skrik-inspirerte veggmaleri er kommet til de siste par åra.. (Foto:

MUNCH: Steffen Kverneland og Monica Tellnes Skrik-inspirerte veggmaleri er kommet til de siste par åra.. (Foto: Arkitekturklubben)

– Når vi maler på vegger som ligger inn mot parker så føler vi at vi får rettet fokus mot parkene selv og de er i ganske dårlig stand. Vi ser jo at miljøet fra Plata har trukket inn i miljøet både på Grønland og Tøyen, og det er mye grusbaner med mye hull og dårlig standard generelt, så jeg håper vi får et løft for parkene også, i framtida.

URBAN: På en gavlvegg i den lille parken mellom Smedgata og Borggata finner du kanskje Norges største veggmaleri, rundt tjue år gammelt.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

URBAN: På en gavlvegg i den lille parken mellom Smedgata og Borggata finner du kanskje Norges største veggmaleri, rundt tjue år gammelt.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

– Og så har du et glanseksempel på et gammelt veggmaleri rett borti gata her, i Smedgata.

– Ja, det er et tjue år gammelt veggmaleri som var en del av den forrige Tøyen-satsinga, eller Miljøbyen Gamle Oslo, het det vel. Det er kanskje Norges største veggmaleri.

URBAN: Veggmaleri på gavl i Jens Bjelkes gate fra Urban Samtidskunst.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

URBAN: Veggmaleri på gavl i Jens Bjelkes gate fra Urban Samtidskunst.. (Foto: Terese Bratten, Østkantfilm)

Christiania-krakket

– Grunnen til at vi har disse veggene er Christiania-krakket i 1899 hvor boligbyggingen brått stoppet opp og der det skulle komme nye blokker, der kom det aldri noe.

– Det var ikke noen intensjon fra arkitektenes side, men de gavlveggene ble da stående og mange av dem er nå bevaringsverdige, sier Viktor Gjengaar.

Dette innlegget er allerede blitt lest.114761.ganger

1 comment for “Gavlkunstverk nr. 8 på Tøyen: Rykende ferskt og fullendt i Ringgata..

Legg inn en kommentar