Tøyen-aksjonen: Spinkel interesse fra resten av verden..

AKTIVISME: Tøyen-aksjonistene Matti Lucie Arentz og Mikkel Strandbygaard, her i Dagsavisen, som besøkte torget i forrige uke.. (Foto: Arne Ove Bergo, Dagsavisen)

Dagsavisen eneste svale fra media-Norge..

Med paller og kunstnerisk aktivisme håper Mikkel Strandbygaard og Matti Lucie Arentz at folk skal se handlesenteret på en ny måte, skriver Dagsavisen i en reportasje om Tøyen-aksjonen, TøyenHageKlubb

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Avisas reportasje er den eneste oppmerksomheten resten av verden har vist årets sommerferiefest på Tøyen Torg, så langt vi har sett. Når vi altså i all beskjedenhet ser bort fra oss selv, herværende Østkantliv

– Prosjektet handler ikke bare om at ungdom skal ha noe å gjøre i ferien, skriver Dagsavisens journalist. – Strandbygaard, som er byplanlegger og Arentz som er kunstner ønsker å legge til rette for en mer demokratisk byplanlegging der beboerne har større eierskap til prosessene som skjer rundt, skriver avisa. 

Forskningsprosjekt

– Dette er et forskningsprosjekt, og vi ønsker å se på hvordan kulturelle aktører kan bidra i byutviklingen og hvordan vi kan få det til å fungere, sier Matti Arentz.
– I mange utviklingsprosjekter har ofte prosessene gått over for lang tid før de når fram til publikum. Da er planene allerede lagt. Dette må snus opp ned. Folk må delta tidlig. Dette henger sammen med hvor de økonomiske og politiske interessene ligger. Det er et problem, sier Arentz.
Arentz og Strandbygaard mener de allerede ser positive resultater av prosjektet. Tøyensenteret skal nå rustes opp og Tøyenkontoret håper deres faglige vurderinger vil bli hørt. 

Folks drømmer

– Vi ser på hvem som bruker plassen og snakker med dem. Det siste halvannet året har vi jobbet opp mot de fem eierne av selve bygningsmassen på Tøyensenteret. Vi ønsker å fortelle at man ikke kan starte på toppen, men at god utvikling starter med folks drømmer og tanker om stedet.
– Etter hvert har de fått øynene opp for at vår metode i forhold til byutvikling kan gjøre deres prosess bedre. Nå står diskusjonen mellom eiere og hva Oslo kommune skal gjøre økonomisk, forteller Arentz.

bb/

Da Kampen ble Tøyen

Østkantens svar på Den Røde Plass

Klart for fem ukers fest

Det går så sagflisen spruter

Klart for hagefest

Ibrahim (8), Tøyen-lyriker

Joachim og Ibrahim er snart utlært?

Mads er VJ — ikke DJ

Her er sommerferie-programmet

 

Les mer om Tøyen på Østkantliv:

Vei i vellinga?
Skjønnhetskur på Tøyen
Mirakelet på Tøyen
Tøyen Torg i cyberspace
Vaktskifte på Tøyen Torg
Munch: Sommer på Tøyen
Ny giv for spøkelsessenter
Restaurantspalten: Lyst på Tøyen
Nettmøte på Lyst

 

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.15475.ganger

Legg inn en kommentar