Kommunen skyter ned drømmen om «Den Røde Plass» på Tøyen Torg..

UTEKINO: Det skal koste 30 millioner kroner. Det kan bli Star Wars-visninger i 3D og rødt vegg-til-vegg-teppe over hele torget hvis planleggerne av Nye Tøyen Torg får realisert sine planer for det nedslitte Tøyen-senteret. Søknaden til kommunen er avsendt.. (Ill.: DTZ)

UTEKINO: Det skulle koste 30 millioner kroner. Det skulle bli Star Wars-visninger i 3D og rødt vegg-til-vegg-teppe over hele torget, dersom planleggerne av Nye Tøyen Torg fikk realisert sine planer for det nedslitte Tøyen-senteret. Nå skyter kommunen ned drømmen om det røde golvet, men starten på den endelige slutten ser ut til å være kommet. Til jul skal nye planer være klare.. (Ill.: DTZ)

«..de nye næringsdrivende som har kommet inn på torget, har langt på vei fullført de planene som ble lagt den gang..»

(Publisert torsdag 22. september 2016 kl. 12.27)

Drømmen om Den Røde Plass med fjonge fontener, filmvisninger og rødt gummidekke, eller røde fliser som skulle matche de røde mursteinsfasadene på Tøyen Torg slik man kan se det på Aker Brygge, er en saga blott.
Kommunen har nå innsett at det ikke blir noen samabeidsavtale med gårdeierne rundt torget, og har i disse dager hyret inn eksterne eksperter som skal levere sitt ferdige prosjekt før jul.
Endelig utbedring og fullføring av torg-golv og møblering: Våren/sommeren 2017. 

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om byutvikling på Østkantliv

Per Gunnar Eklund, kommunens mann i samarbeidskomiteen for utviklingen av torget, sier til Østkantliv at de langvarige forhandlingene med gårdeierne har vært svært vanskelige.

– Blant annet var forholdene rundt torg-golvet så kompliserte, ikke minst på grunn av tekniske forhold som infrastruktur med varmekabler og avløp osv., at det var nødvendig at ansvaret for ferdigstillelsen av torg-golvet nå ble overlatt til bymiljøetaten, som eier golvet, sier Eklund.

Les mer: Håp om en snarlig løsning på opprustningsfloka, men..?
Les mer: Det stunder mot juletid..
Les mer: Ingen opprustning før tidligst 2016
Les mer: Klart for TøyenHageKlubb
Les mer: Det går så sagflisen spruter

Vi som ikke er direkte engasjert, men følger med i dette spillet om opprustningen av Tøyen Torg, synes vi har hørt denne melodien før. Men nå som samarbeids-problemene er feid til side som uviktige, kan det tenkes at det som blir sagt, kan skje?:

SKRANGLETE HELLER:

SKRANGLETE HELLER: Nå er det stort sett torg-golvbelegget med de gamle skranglete betonghellene og møbleringen av torget som gjenstår – håpet er at alt er klart i løpet av neste vår/sommer.. (Foto: Bjørn Bratten)

Overtar ansvaret

– Kommunen har nå inngått avtaler med eksperter på den slags prosjekteringer, som skal legge fram sine konklusjoner før jul, og så skal arbeidet med utføringen av arbeidet kunne begynne når vinteren er over, sier Eklund, som bekrefter at tankene om det røde belegget som lå i de planene som gårdeiernes egen prosjektgruppe la fram for fire år siden neppe vil bli fulgt opp.
– Men det som har skjedd på torget i denne perioden, med oppussing av fasadene, og ikke minst alle de nye næringsdrivende som har kommet inn på torget, har jo langt på vei fullført de planene som ble lagt den gang. Når det nå hovedsakelig er torg-golvbelegget og møbleringen som gjenstår, så overtar nå altså kommunen ansvaret for det.

Så hva med den møbleringen som Byverkstedet sto for, og som ble satt opp før jul i fjor, vil det bli stående?

– Noe av dette vil ventelig bli tatt med videre, siden dette jo er et prosjekt som bygger på medvirkning fra torgets brukere, og mye av dette er jo veldig populært. Og det vil i hvert fall bli stående til det nye arbeidet med golvbelegget starter. Men det viktigste blir utskiftingen av de gamle vaklevorne betonghellene. Her vil det nok bli en slags heller, men av en helt annen og bedre standard, sier Per Gunnar Eklund, som ikke ønsker å gå i detalj om utformingen, siden det nå kommer nye koster som skal lage et helt nytt prosjekt.

Oppstart i forgårs

Prosjektleder i Bymiljøetaten for det nye prosjektet på Tøyen Torg, Malene Hustad Røbakk, sier til Østkantliv at den nye prosjektgruppa er helt ny, med oppstart for bare to dager siden, og at man foreløpig ikke er kommet så veldig langt, men at man bygger mye på det som har vært planlagt lenge.
– Men det viktigste nå er et alternativ til torgdekke, ny belysning og møbleringen, der tanken er å implementere mye av det vi lærte i forbindelse med det som skjedde da disse midlertidige installasjonene ble bygd av det såkalte Byverksedet før jul i fjor når det gjelder å lytte til hva folk på torget ønsker og tenker, sier Hustad Røbakk.

Usikre på dekket

– Det vi er veldig usikre på er hva slags dekke det skal bli på torggolvet, men jeg kan vel bekrefte at det røde dekket som har vært med helt siden det første prosjektet ikke gjelder lenger. Meningen nå er at disse tingene skal være på plass før jul og at vi kan begynne med anbudsinnbydelser på nyåret av landskapsarkitekter og entreprenører, slik at arbeidet kan starte utpå våren, sier Malene Hustad Røbakk, som ikke ønsker å binde seg til noen fast dato eller måned for den forhåpentlige endelige oppstarten av de siste elementene i den lange prosessen mot et nytt Tøyen Torg.

Dette innlegget er allerede blitt lest.41066.ganger

Legg inn en kommentar