Tøyenparken, Finnmarksgata og Caltex-løkka graves opp når den nye T-banetunnelen kommer?

T-BANEUTBYGGING: Slik så det ut da T-banen ble ført fram gjennom Tøyen-Kampen-området på seksti-tallet. Nå begynner planene for den nye sentrumstunnelen for T-banen å ta form, og det kan bli like dramatisk som utbyggingen på sekstitallet..

T-BANEUTBYGGING: Slik så det ut da T-banen ble ført fram gjennom Tøyen-Kampen-området på seksti-tallet. Nå begynner planene for den nye sentrumstunnelen for T-banen å ta form, og det kan bli like dramatisk som utbyggingen på sekstitallet. På dette blidet fra Sørligata ser vi Tøyen skole til venstre og Trafoen i bakgrunnen… (Foto: Oslo Museum)

Den nye T-bane-utbyggingen kan få dramatiske konsekvenser i flere områder av byen..

«Nedre del av Tøyenparken, inkludert Finnmarksgata og fotballbanen på Caltexløkka, kan bli en åpen byggegrop.
Trondheimsveien må trolig graves opp omtrent opp til Blytts gate, før tunnelen svinger og passerer under Geologisk museum, hvor det også kan bli nødvendig med arbeid i kjelleren. 
Bislett stadion og Byporten kan bli revet. Gater og parker vil bli gravd opp. Folk vil få anleggsmaskiner i kjelleren. I flere år kommer Oslo til å være en byggeplass.»

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Det skriver Osloby i dag om alternativene som nå begynner å utkrystallisere seg i forbindelse med den nye sentrumstunnelen for T-banen.
Det såkalte KVU Oslo-navet, som er navnet på konseptvalg-utredningen bestående av ca. 60 rapporter som har sett på mulige traseer – og konsekvenser – for det framtidige T-banetunnelsystemet i hovedstaden, viser at den nye T-bane-utbyggingen kan få dramatiske konsekvenser i flere områder av byen.

TRASÉ:

TRASÉ: Illustrasjonen viser den foreløpig anbefalte ruten for den nye sentrumstunnelen. Områdene markert med rødt er de strekningene man vil måtte grave ned i undergrunnen fra bakkenivå. De aktuelle stasjonene på denne illustrasjonen er, fra høyre til venstre: Bryn, Helsfyr, Tøyen, Nybrua, Youngstorget, Jernbanetorget og Stortinget, St. Olavs plass, Bislett og Majorstua.

Sanering

Den første utbyggingen av T-banen førte til store omveltninger i store områder, blant de mest dramatiske saneringen av Kampen/Tøyen-området på slutten av seksti-tallet, som blant annet resulterte i byggingen av Tøyen-senteret, og den årelange byggegrava i Karl Johan og Studenterlunden på tidlig 70-tall.

Det nye sentrumstunnel-systemet kan føre til at store områder i indre by kan bli byggeplasser. – På det stadiet vi er nå er det heller snakk om en korridor. Det vil si at innenfor den korridoren skal vi forsøke å finne den traseen som er best mulig både for markedet og omgivelsene, sier Nina Tveiten i Jernbaneverket til Osloby. Hun var med på å lage konseptvalg-utredningen og innrømmer at man vil møte en del utfordringer med eksisterende bebyggelse.

BYPORTEN RIVES?:

BYPORTEN RIVES?: Byporten kan måtte rives for å gi plass til byggearbeidene for den nye sentrumstunnelen..

Byporten

Arbeidene med den nye tunnelen kan ta fire til fem år. Det politiske målet er at tunnelen skal stå ferdig i 2024 eller 2025. Det er usikkert om det går. Det er blant annet avhengig av at planleggingen kan skje raskt. Et av alternativene er å koble ny og gammel tunnel sammen på Jernbanetorget, som vil få konsekvenser for kjøpesenteret Byporten. Dersom man ikke går for den anbefalte traseen og velger å koble tunnelen på ved Jernbanetorget, kan Byporten måtte rives, heter det i en av rapportene.

Byporten ligger rett over der man ville bygget en ny plattform på Jernbanetorget stasjon. I rapporten heter det at man enten må gjøre omfattende arbeid inne på kjøpesenteret, eller bygningen må rives. For samme alternativ vil man også måtte gjøre omfattende arbeid i bygningen der kontoret til Ruter ligger.

Nybrua stasjon

Lille Bislett, plassen bak Bislett stadion, var en grusplass i flere år mens stadion ble revet og bygget på nytt. I dag er den en grønn lunge, med lekestativ, fotballbane og basketbane som brukes flittig av barn og voksne i området. Om noen år kan idyllen bli erstattet av anleggsmaskiner og en dyp grøft dersom den nye sentrumstunnelen for T-banen skal følge korridoren Ruter og Jernbaneverket mener er den beste.

T-BANE-KART: Slik kan det nye T-banekartet bli seende ut..

T-BANE-KART: Slik kan det nye T-banekartet bli seende ut..

Slike problemstillinger vil dukke opp flere steder på tunnelens ferd under Oslo sentrum. Nederst i Trondheimsveien på Grünerløkka er det laget en skisse for Nybrua stasjon. Her er det stor fare for setningsskader på eksisterende bygg. I flere av byggene som i hovedsak blir brukt til næringsvirksomhet i dag, må man inn i kjelleren og grave.

Mye arbeid gjenstår

Et av de største byggeprosjektene i Oslo på lang tid vil prege byen mens det pågår. Når tunnelen skal bygges er det flere steder arbeidet trolig må gjøres fra bakkenivå og nedover. Bislett er et godt eksempel på de vanskelige avgjørelsene politikerne i Oslo må ta stilling til om noen år.

Men hvordan prosjektet blir er fremdeles i det blå. Ruter skal snart i gang med å planlegge prosjektet i detalj. – Det er mye arbeid som gjenstår før vi kommer dit at vi kan fastslå under hvilke hus vi kommer til å jobbe og hvilken trasé som blir valgt, sier Tveiten. Til syvende og sist er det politikerne som bestemmer, skriver Osloby.

Dette innlegget er allerede blitt lest.7539.ganger

Legg inn en kommentar